Filter 

 • Poziv za UO DIVK

    Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u petak, 20. aprila 2012. u 12:00 časovau Institutu za ispitivanje materijala, BeogradBulevar vojvode Mišića 43 Dnevni red:1. Usvajanje zapisnika sa pr...
 • Poziv za UO DIVK

  Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u utorak, 27. marta 2012. u 17:30 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat Dnevni red:1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO2. Pr...
 • Poziv za UO

  Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u sredu, 11. januara 2012. u 17:00 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514   Dnevni red: 1.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO....
 • SEMINAR DIVK

  SEMINAR DIVK   Prof. dr Vladimir Gocevski i Zoran PetraškovićPetak, 16. decembar 2011, u 12:00,Inovacioni centar Masinškog fakulteta, Beograd   P r o g r a m   12.00 - 12.40Prof. dr. Vladimir Gocevski: Metoda konačnih elemenata na makro, mikr...
 • Sastanak UO

  Poziv za UO DIVK Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u utorak, 29. novembra 2011. u 17:00 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514 Dnevni red:1.      Usvajanje zapisnika ...
 • Okrugli sto

  Okrugli sto u organizaciji DIVK sa temom: "Mikrolegirani čelici danas" biće održan na Mašinskom fakultetu u četvrtak 17. novembra od 17h. Moderator: Nenad Radović  ...
 • Pozivnica

  P O Z I V N I C A   Društvo za integritet i vek konstrukcijapoziva Vas na predstavljanje monografije Pressure Equipment Integrity Assessment by Elastic-PlasticFracture Mechanics Methods Ocena integriteta opreme pod pritiskom primenommetoda elasto-...
 • Poziv za sastanak Upravnog odbora DIVK

    Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u utorak, 1. novembra 2011. u 16:45 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514   Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa pre...
 • Pozivnica za promociju

  P O Z I V N I C A Centar za promociju nauke i Društvo za integritet i vek konstrukcija poziva Vas na predstavljanje monografije Pressure Equipment Integrity Assessment by Elastic-PlasticFracture Mechanics Methods Ocena integriteta opreme p...
 • Poziv za UO DIVK

    Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u četvrtak, 8. septembra 2011. u 16:30 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514   Dnevni red: 1. Usvajanje zapis...
 • Seminar na temu proračun preostalog veka cevi

    U četvrtak 1. septembra u 16.30 h u sali 514 na V spratu Mađinskog fakulteta održaće se seminar na temu "Proračun preostalog veka cevi zavarenih VF postupkom". (sala 514 V sprat MF)    ...
 • HE Bajina Bašta– pomažući član DIVK

  "Drinsko-Limske hidroelektrane" d.o.o Bajina Bašta, u čijem sastavu posluju obe hidroelektrane u Bajinoj Bašti, odnosno Perućcu, odnedavno je pomažući član “Društva za integritet i vek konstrukcija“ (DIVK). Privredno društvo "Drinsko-L...
 • Objavljen je Bibliometrijski izveštaj CEON o časopisima za 2010. godinu − Bolje rangiranje časopisa „Integritet i vek kostrukcija“

    Objavljen je Bibliometrijski izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) o časopisima (BIČ) za 2010. godinu. Prema objavljenom izveštaju, časopis „Integritet i vek konstrukcija“ sada zauzima 4. mesto na rang listi uticajnost...
 • Izveštaj sa desete godišnje skupštine DIVK

      DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINA DIVK održana 25. marta 2011. u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu Deset godina DIVK Današnji DIVK ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije i rada ...
 • 19th European Conference on Fracture

    19th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE to be held in the town of Kazan, Russia, August 26-31, 2012, under the auspices of European Structural Integrity Society (ESIS).   Poštovani članovi DIVK, Obaveštavamo vas da će se 19. EVROPSKA KO...
 • Održana deseta (jubilarna) godišnja skupština DIVK

      ODRŽANA DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA Petak  25. mart 2011. 13:00h Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala,Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43   Materijal...
 • Deseta (jubilarna) godišnja skupština DIVK

      DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA Dnevni red 1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini 2. Izveštaj o radu časopisa “Integritet i vek konstrukcija” u 2010. godin...
 • Poziv za UO DIVK

    Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u petak, 25. marta 2011. u 12:00 časova Institut za ispitivanje materijala (Svečana sala), Bulevar vojvode Mišića 43 Dnevni red: 1. Usvajan...
 • Deseta godišnja skupština DIVK

    DESETA GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA   Dnevni red 1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2010. godini3. Finansijski izveštaj za 2010. godin...
 • U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk IV

    U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova svečana sala Instituta za ispitivanje materijala Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 I V   »Društvo za integritet i vek k...