DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

 

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 2, 2022

 

Filter 

 • HE Bajina Bašta– pomažući član DIVK

  "Drinsko-Limske hidroelektrane" d.o.o Bajina Bašta, u čijem sastavu posluju obe hidroelektrane u Bajinoj Bašti, odnosno Perućcu, odnedavno je pomažući član “Društva za integritet i vek konstrukcija“ (DIVK). Privredno društvo "Drinsko-L...
 • Objavljen je Bibliometrijski izveštaj CEON o časopisima za 2010. godinu − Bolje rangiranje časopisa „Integritet i vek kostrukcija“

    Objavljen je Bibliometrijski izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) o časopisima (BIČ) za 2010. godinu. Prema objavljenom izveštaju, časopis „Integritet i vek konstrukcija“ sada zauzima 4. mesto na rang listi uticajnost...
 • Izveštaj sa desete godišnje skupštine DIVK

      DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINA DIVK održana 25. marta 2011. u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu Deset godina DIVK Današnji DIVK ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije i rada ...
 • 19th European Conference on Fracture

    19th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE to be held in the town of Kazan, Russia, August 26-31, 2012, under the auspices of European Structural Integrity Society (ESIS).   Poštovani članovi DIVK, Obaveštavamo vas da će se 19. EVROPSKA KO...
 • Održana deseta (jubilarna) godišnja skupština DIVK

      ODRŽANA DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA Petak  25. mart 2011. 13:00h Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala,Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43   Materijal...
 • Deseta (jubilarna) godišnja skupština DIVK

      DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA Dnevni red 1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini 2. Izveštaj o radu časopisa “Integritet i vek konstrukcija” u 2010. godin...
 • Poziv za UO DIVK

    Sastanak Upravnog odbora Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održaće se u petak, 25. marta 2011. u 12:00 časova Institut za ispitivanje materijala (Svečana sala), Bulevar vojvode Mišića 43 Dnevni red: 1. Usvajan...
 • Deseta godišnja skupština DIVK

    DESETA GODIŠNJA SKUPŠTINADRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA   Dnevni red 1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2010. godini3. Finansijski izveštaj za 2010. godin...
 • U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk IV

    U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova svečana sala Instituta za ispitivanje materijala Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 I V   »Društvo za integritet i vek k...
 • Poziv za sastanak UO DIVK

  Poziv za UO DIVKSastanak Upravnog odboraDruštva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)održaće se u utorak, 8. marta 2010.  u 15:00 časovana Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514 Dnevni red:1.      Usvajanje zapisnika sa preth...
 • Predavanje dr. Milana V. Mićunovića

  U ogranizaciji DIVK, u seriji predavanja na temu Thermomehanika viskoplastičnosti – osnove i primena, u četvrtak, 17. februara 2011. godine, dr Milan V. Mićunović održao je prvo predavanje, na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ovo predavanje predsta...
 • U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk III

  U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova svečana sala Instituta za ispitivanje materijala Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 I I I Idući u susret 10. (jubilarnoj) godi...
 • Međunarodna konferencije o mehanici oštećenja

  Poštovani članovi DIVK,Želimo da vas obavestimo da će se Međunarodna konferencije o mehanici oštećenja, održati u Beogradu, iduće, 2012. godine. "International Conference on Damage Mechanics (ICDM)",Belgrade, Serbia 25-27 June, 2012.Adresa sajta ...
 • Prikaz monografije: Thermomechanics of viscoplasticity

    Poštovani članovi DIVK, Pozivamo Vas na prvo u seriji predavanja na temu Thermomehanika viskoplasticnosti – osnove i primena. Predavanja predstavljaju prikaz monografije: Thermomechanics of Viscoplasticity – Fundamnetals & Applicati...
 • U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk II

  U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova svečana sala Instituta za ispitivanje materijala Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 II Ovom prilikom podsećamo na uspešnu saradnj...
 • Međunarodna konferencija New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F11) (bilingual news)

    Poštovani članovi DIVK, Obaveštavamo vas da će se međunarodna konferencija o zamoru i lomu - Novi trendovi u oblasti zamora i loma - New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F11) održati u hotelu Covo dei Saraceni u Polignano a Mare (Bari, Ital...
 • U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk

  U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova svečana sala Instituta za ispitivanje materijala Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 Prošlo je 10 godina od osnivanja »Društva za integ...
 • Nova organizacija rada

  Radi efikasnijeg rada u DIVK-u su na snazi, odlukom UO na predlog predsednika udruženja, prof. dr Aleksandra Sedmaka, nova zaduženja: funkciju predsednika Skupštine udruženja obavlja dr Ljubica Milović; poslove generalnog sekretara mr Milica ...
 • Poziv za okrugli sto

  Poštovani članovi DIVK, Pozivamo Vas na Okrugli sto koji je zakazan za četvrtak, 25. novembra 2010. godine, u 17:00, na Mašinskom fakultetu, V sprat, sala 514. Tema: Ocena integriteta zavarenih konstrukcija - savremen pristup praksi Uvodno izlaganj...
 • The 8th International Conference Structural Integrity of Welded Structures

  The National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timisoara (Romania) is organising The 8th International Conference Structural Integrity of Welded Structures November 4 - 5, 2010 Timisoara (Romania). The main topics of the conf...