DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

 

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 2, 2022

 

Rešenje o upisu u Registar udruženja PDF Print E-mail

 

Dokument o upisu u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre: