Objavljen je Zbornik radova sa ECF23 konferencije:


https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-structural-integrity/vol/42/suppl/C

 

 

DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 3, 2022

 

Članovi ESIS PDF Print E-mail

 

Članovi ESIS - ESIS Members


1.      Miodrag Arsić
2.      Gordana Bakić
3.      Sebastijan Baloš
4.      Ivica Čamagić
5.      Zijah Burzić
6.      Darko Daničić
7.      Miloš Djukić
8.      Vencislav Grabulov
9.      Snežana Kirin
10.    Jano Kurai
11.    Taško Maneski
12.    Mersida Manjgo
13.    Aleksandar Maslarevic
14.    Igor Martic
15.    Bojan Medjo
16.    Miloš  Milošević
17.    Ljubica Milović
18.    Nenad  Mitrović
19.    Mladen Mladenović
20.    Dejan Momčilović
21.    Milosav Ognjanović
22.    Milorad Pantelić
23.    Miodrag Pavišić
24.    Zoran Radaković
25.    Nenad  Radović
26.    Bratislav Rajičić
27.    Marko Rakin
28.    Željko Žugić
29.    Aleksandar Sedmak
30.    Simon Sedmak
31.    Milenko Stašević
32.    Dragan  Stojanović
33.    Igor Svetel
34.    Svetlana Štrbački
35.    Živko Štrbački
36.    Maja Vratnica
37.    Vera Vujović
38.    Aleksandar Živković
39.    Nenad Zrnić
40.    Andrijana  Djurdjević
41.    Djordje Djurdjević
42.    Dragan  Kreculj
43.    Nikola Milovanović
44.    Dusan Arsić
45.    Vukić Lazić
46.    Bojana Aleksić
47.    Vujadin Aleksić
48.    Aleksandar Čabrilo
49.    Gordana Kastratović
50.    Nenad Vidanović

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 15:15
 
 

ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14