Poziv za sastanak Upravnog odbora DIVK PDF Print E-mail
Monday, 31 October 2011 10:45

 

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u utorak, 1. novembra 2011. u 16:45 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514

 

Dnevni red:


1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO

2. Izveštaj o promociji monografije i IVK na beogradskom sajmu knjiga

3. Predstavljanje monografije na TMF - dogovor

4. Predstavljanje najnovijeg broja časopisa IVK 2/2011

5. Priprema broja 3/2011 časopisa IVK (kako postati M24)

6. Seminari i forum DIVK do kraja 2011.

7. Tekuća pitanja

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak