XVI redovna godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Monday, 27 March 2017 00:00

DRUŠTVO  ZA  INTEGRITET  I  VEK  KONSTRUKCIJA
„PROF. DR STOJAN SEDMAK“XVI redovna  godišnja  skupština  DIVK

 

Petak, 7. april 2017. godine, 13:00h
Institut za ispitivanje materijala, Svečana sala
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

 

 


Dnevni red

1.    Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2016. godini
2.    Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2016. godini
3.    Finansijski izveštaj za 2016. godinu
4.    Izveštaj Nadzornog odbora
5.    Organizacija rada DIVK, članstvo i članarina
6.    Plan rada u 2017. godini
7.    Razno

 

U nastavku skupštine DIVK održaće se

Ljubica Milović: Promocija monografije
KONCENTRACIJA NAPONA I ZAMOR MATERIJALA
– savremeni pristup proračunu mašinskih elemenata i konstrukcija
autora: Dejan Momčilović, Radivoje Mitrović i Ivana Atanasovska

i

Aleksandar Sedmak: Promocija časopisa
Integritet i vek konstrukcija 2/2016 i 3/2016Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 27 March 2017 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija “Prof. dr Stojan Sedmak“  (DIVK)

održaće se u u petak, 7. aprila 2017. godine u 12:00h
u Institutu za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Predlog Dnevnog reda XVI redovne godišnje skupštine DIVK.
3.      Predlog odluka GS po Dnevnom redu
4.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 13 March 2017 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u u sredu, 15. marta 2017. u 15:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Plan rada U 2017.
3.      Priprema redovne godišnje skupštine DIVK 2017
4.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
IVK na Scopus-u dobija IF PDF Print E-mail
Tuesday, 20 December 2016 18:31

 

Časopis Integritet i vek konstrukcija (IVK) na Scopus-u dobija IF (Impact Factor).

 

https://www.scopus.com/sourceid/21100455546?o

 

 


 

 
Izveštaj sa Foruma DIVK PDF Print E-mail
Monday, 19 December 2016 00:00

 

Dana 15.12.2016 održan je FORUM DIVK 15.12.2016 na temu

Direktiva 2014/68/EU, Iskustva u primeni PED 97 i primena akustične emisije na ispitivanja posuda pod pritiskom

Detaljan tekst izveštaja možete da nađete na sledećem linku:

Izveštaj sa Foruma DIVK

 

 


 

 
FORUM DIVK PDF Print E-mail
Monday, 12 December 2016 12:27

Postovane kolege i koleginice,

pozivamo Vas na

 

FORUM DIVK

 

Direktiva 2014/68/EU, Iskustva u primeni PED 97 i primena akustične emisije na ispitivanja posuda pod pritiskom

 

Četvrtak, 15.12.2016. godine u 13 h
Mašinski fakultet u Beogradu, sala 211

 

 

Uvodna reč i promocija časopisa br. 2:
Aleksandar Sedmak

Uvodno izlaganje:
Sanja Petronić

Diskusija

U okviru Foruma je predviđen prikaz i demonstracija rada uređaja za ispitivanje posuda pod pritiskom primenom akustične emisije firme ECOPLIN iz Višnje Gore, Slovenija, www.ecoplin-zadel.si

Posle predavanja predviđen je koktel.

Srdačan pozdrav,

Aleksandar Sedmak
Predsednik DIVK

 


 

 
Izveštaj sa godišnje konferencije DIVK PDF Print E-mail
Friday, 09 December 2016 00:00

 

Godišnja Konferencija DIVK-a: Od mehanike loma do integriteta konstrukcija


Beograd će biti domaćin Evropske konferencije o lomu – ECF 22, koja će se održati od 26. do 31. avgusta 2018. godine, zvanično je saopšteno u sredu, na 16. Godišnjoj konferenciji Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK). To je, kako je ocenjeno, veliko priznanje za našu zemlju, jer je odluka o predsedavanju Srbije jednim tako značajnim skupom, koji okuplja vodeće svetske eksperte u toj oblasti, doneta u okviru Evropskog udruženja za integritet i vek konstrukcija (ESIS), čiji je DIVK član.


Na skupu, koji je održan na Mašinskom fakultetu u Beogradu, kroz predavanja vodećih domaćih i inostranih stručnjaka, razmatrane su najznačjanije teme u oblasti inegriteta i veka konstrukcija. Ova, 16. po redu Konferencija je po mnogo čemu posebna, rekao je za sajt MF, predsednik DIVK-a, profesor dr Aleksandar Sedmak, koji je i jedan od dvojice potpredsednika ESIS-a.


U radu skupa, učestvovali su predstavnici Izvršnog odbora Evropskog udruženja za integritet i vek konstrukcija – predsednica, prof. Leslie Banks-Sills i potpredsednik, prof. Francesco Iacovello, kao i prof. Zhiliang Zhang sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju  i prof. Per Štahle sa LUND univerziteta u Švedskoj. U drugom delu Željko Božić, FSB Zagreb, i Aleksandar Grbović, Mašinski fakuletet Beograd, predstavili su rezultate svojih istraživanja u oblasti zamora. Sve to dovoljno govori o tome da smo imali, ne samo interesanta predavanja, nego i mogućnost da čujemo evropsku i svetsku naučnu elitu u oblasti integriteta i veka konstrukcija.

Govoreći o značaju naučnih istraživanja u ovoj oblasti, naš sagovornik je podsetio da je pređen dug put od mehanike loma do integrieta konstrukcija. Ova naučna oblast ima izuzetan značaj, jer se danas primenjuju parametri mehanike loma da bi se sprečio lom konstrukcija i obezbedio njihov integritet. Ne treba podsećati koliko je to važno, na primer, u projektovanju i izgradnji mostova, kao i u drugim segmentima gde ja važno obezbediti integritet konstrukcija. Rezultati tih istraživanja doprineli su razvoju međunarodne naučne saradnje, ali i saradnje u drugim oblastima.
Kao najupečatljiviji primer, profesor Sedmak je izdvojio gradnju HE Bajina Bašta. Reverzibilna elektrana, veoma interesantne konstrukcije, jedinstvene u svetu. Projektom je predviđena izgradnja dva ogromna ceovoda, što bi jako mnogo koštalo. Međutim, postojala je mogućnost da se napravi samo jedan cevovod, ukoliko se dokaže integritet konstrukcije. Posle opsežnih istraživanja, kojima je rukovodio profesor dr Stojan Sedmak, u koja su bili uključeni istraživači sa teritorije cele bivše Jugoslavije, to je i ostvareno. Ta istraživanja su, kako je naveo, bila ključna za uspostavljanje jugoslovensko-američke saradnje na projektu “Mehanika zavarenih spojeva” , koji je realizovan u periodu od 1982. do 1992. godine. Znači, istakao je profesor Sedmak, zavareni spojevi su uvek najvažniji, i o njima uvek moramo da vodimo računa.


Iako je poslednjih decenija zavarivanje veoma napredovalo, odnosno greške su manje,  ili ih ima manje, ipak, ne sme da se zanemari opasnost da u spoju postoji greška. Jedno je sigurno, još dugi niz godina bavićemo se ovom temom, zaključio je profesor Aleksandar Sedmak.

 


 

 
Sećanje na profesora Stojana Sedmaka PDF Print E-mail
Friday, 25 November 2016 17:20

U znak sećanja na prof. dr Stojana Sedmaka, na mašinskom fakultetu u Beogradu održana je tribina o njegovim naučno-istraživačkim dostignućima. Skupu su prisustvovali članovi porodice, najbliži saradnici, brojni prijatelji i poštovaoci. Tribinu je organizovalo Društvo za integritet i vek konstrukcija "prof. dr Stojan Sedmak".

 

Link na vest na sajtu Mašinskog fakulteta

Tekst vesti

 
 


 
Simpozijum MEHANIKA LOMA I NUMERICKE METODE PDF Print E-mail
Friday, 25 November 2016 00:00

Odrzan je Simpozijum MEHANIKA LOMA I NUMERICKE METODE, u okviru proslave sedamtedestog rodjendana Matematickog institute Srpske akademije nauka i umetnosti.
Program simpozijuma nalazi se u prilogu.

Program simpozijuma


U ime Organizacionog odbora,
Ljubica Milovic


 

 
Godišnja konferencija DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 22 November 2016 00:00GODIŠNJA KONFERENCIJA DIVK

 

Sreda 23.11.2016, 14.00-17.45 h
sala 211, Mašinski fakultet, Kraljice Marije 16, Beograd

 

 

14 h Uvodna reć – Aleksandar Sedmak, predsednik DIVK
14.15 – 14.45 h Leslie Banks-Sills, President of European Structural Integrity Society
ESIS - history, present, future
14.45 – 15.15 h Francesco Iacovello, President of Gruppo Italiano Frattura (IGF)
IGF activities & Journal „Fracture and Integrity of Structures"
15.15 - 15.45 h Zhiliang Zhang, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Fracture Mechanics Research activities at NTNU
15.45 – 16.15 h Pauza za kafu
16.15 – 16.45 h Aleksandar Grbović, Mašinski fakultet
Numerička simulacija zamornog rasta prsline u ojačanim Al panelima
16.45 – 17.15 h Željko Božić, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb
Zamorni rast prsline u polju zaostalih napona
17.15 - 17.45 Aleksandar Sedmak, Predsednik DIVK
Direktno merenje J integrala

 


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 16, 2016

No 1

No 2

No 3

Vol. 17, 2017

No 1 New!

Arhiva časopisa 

ESIS Obituary to Stojan Sedmak


NT2F15

NT2F14

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića