Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 04 April 2013 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora DIVK

održaće se u petak, 12. aprila 2013. u 13:00 časova
u Institutu za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43


Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.    Razmatranje materijala i usvajanje predloga odluka UO za redovnu, XII godišnju skupštinu DIVK, po predlogu dnevnog redu godišnje skupstine DIVK zakazane za 12. april 2013. u 14:00 časova.
3.    Tekuća pitanja.


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak