Poziv za GS DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 04 April 2013 00:00

 

Poštovani članovi DIVK,

 

Poziv svim članovima DIVK
za učešće na redovnoj XII godišnjoj skupštini DIVK

Godišnja skupština DIVK održaće se 12. aprila 2013. godine u 14:00
u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu,
Bulevar vojvode Mišića 43 (svečana sala)

 

Dnevni red

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2012. godini
2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2012. godini
3. Finansijski izveštaj za 2012. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
6. Organizacija rada DIVK, članstvo i članarina
7. Plan rada u 2013. godini
8. Razno


Predsednik DIVK

Prof. dr Aleksandar Sedmak