Poziv za UO PDF Print E-mail
Wednesday, 11 January 2012 11:06

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u sredu, 11. januara 2012. u 17:00 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514

 

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.Izmirenje članarine za 2011 i članarina u 2012.
3.Promocija IVK 3-2011 i dogovor oko distribucije.
4.Priprema IVK u 2012.
5.Ostala izdanja DIVK u 2012.
6.Prodaja publikacija DIVK i časopisa.
7.Priprema foruma u I kvartalu 2012.
8. Tekuća pitanja

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak