IRAS 2023 is officially on YouTube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLqdhWx9Ll8U7_z8OEbmJMJxmed5bxZmWp


These video recordings are also available in IRAS 2023 Book of video-presentations (by ESIS Publishing House) with ISBN: 978-88-31482-60-8.

 

Izašao je novi broj časopisa IVK -  No 2, 2023

 

In memoriam Prof. Dr Marko Rakin (1966-2023) PDF Print E-mail
Friday, 27 October 2023 15:25

 

In memoriam


Prof. Dr Marko Rakin (1966-2023)

 

Marko Rakin je rođen 24.6.1966. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 1986. godine, a diplomirao u martu 1992. godine. Magistarsku tezu odbranio je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u novembru 1996. godine. U februaru 2003. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza nastanka žilavog loma konstrukcionog čelika primenom mikromehaničkih modela na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu 1.10.2003 - 31.10.2004. bio je na postdoktorskom usavršavanju u Österreische Akademie der Wissenschaften - Erich-Schmid Institut für Materialenwissenschaft i Montanuniversität Leoben (Austrija).


Univerzitetsku karijeru započeo je kao istraživač-pripravnik na Katedri za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu 1992. godine, a na Katedru za opštetehničke nauke Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu prešao je 1995. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2015. godine za oblast Inženjerstvo materijala. Koautor je jednog udžbenika, jedne monografije nacionalnog značaja, osam pomoćnih udžbenika i dve skripte, koji se koriste u realizaciji nastave iz više predmeta osnovnih akademskih i master studija, kao i u realizaciji dva predmeta doktorskih studija.


Objavio je preko 75 radova u časopisima sa SCI liste, kao i veći broj radova u drugim naučnim časopisima i saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama. Prema bazi SCOPUS, radovi dr Rakina su citirani 1534 puta bez autocitata, a H index = 21. Koautor je 16 tehničkih rešenja. Bio je rukovodilac dva projekta osnovnih istraživanja Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.  Učestvovao je u realizaciji preko 20 nacionalnih i međunarodnih projekata - naučnih, inovacionih, projekata tehnološkog razvoja i saradnje sa privredom i mentor 10 odbranjenih doktorskih disertacija.


Međunarodna saradnja prof. Rakina obuhvatala je rad na zajedničkim temama i projektima sa kolegama iz: Erich-Schmid Institut für Materialwissenschaft i Montanuniversität Leoben (Austrija), Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Slovenija), The Polytechnic University of Timisoara (Rumunija), Helmholtz Zentrum Geesthacht (Nemačka), Norwegian University of Science and Technology NTNU i Sør-Trøndelag University College HiST, Trondhajm (Norveška), Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (Hrvatska), i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (BiH).


Marko je bio kao mlađi brat. Preko 30 godina saradnje i druženja naglo je prekinuto 11. jula. Počelo je davno sa njegovim magistarskim studijama i izvanrednim magistarskim radom u oblasti koju pre njega niko nije radio kod nas, a kulminiralo doktorskom disertacijom, najboljom od mojih mnogobrojnih mentorstva, i potonjim pisanjem svetski priznatih radova. Kako je samo bilo značajno otići u Drezden 2010. godine na ECF19 i zajedno promovisati Srbiju i DIVK u početnoj fazi procesa dobijanja i organizovanja legendarne ECF22 u Beogradu 2018. godine. A upoznali su nas naši očevi, Petar i Stojan, takođe saradnici i prijatelji. Još jedan 11. u mesecu je bio koban za porodicu Rakin, februara 2011. godine, kada Petrovo srce nije izdržalo gubitak mlađeg sina Dejana, Markovog brata. Marko je nastavio da se brine o Dejanovoj deci, a zajedno sa Maricom podigao dve divne devojke, Dušku i Sandru. I kao što se on brinuo o deci mlađeg brata, ja ću se brinuti o njima, koliko god budem mogao, jer Marko je bio kao mlađi brat.


Aleksandar Sedmak

 


 

 
Poziv na redovnu godišnju skupštinu DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 19 September 2023 12:24

 

Poštovani članovi DIVK,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

 

22. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA “Prof. dr Stojan Sedmak”

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


petak, 29.9.2023. god. u 12 h

 

Dnevni red (12-12.45 h)


1. Izvestaj Upravnog odbora o radu u periodu 11.6.2022-28.9.2023.
2. Finansijski izveštaj za 2022.
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2022. godini
5. Plan rada 2023. godina
6. Razno, tekuća pitanja

Predavanje (12.45-13.15 h):
“3D bio-printing of human organs”, V. Živojinović, L. Goulet,
Sorbonne University, Paris, France, D.Sc. course on Biomedical Engineering

Koktel (13.15-14 h)

 

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus


 

 
Tužna vest PDF Print E-mail
Monday, 17 July 2023 16:02

 

Sa najvećim žajenjem obaveštavamo članove DIVK da je prof. dr Marko Rakin preminuo 11.7.2023. godine

 

 


 

 
Prezentacije sa konferencije IRAS 2023 PDF Print E-mail
Thursday, 01 June 2023 17:44

 

Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Prezentacije sa konferencije IRAS 2023 možete naći na ESIS-ovom YouTube kanalu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqdhWx9Ll8U7_z8OEbmJMJxmed5bxZmWp


 

 
IRAS 2023: Rok za slanje celih radova PDF Print E-mail
Tuesday, 09 May 2023 18:31

 

IRAS 2023: Rok za slanje celih radova 20. maj 2023.


Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Ovim putem želimo da Vas podsetimo da je rok za slanje celih radova 20. maj 2023!

Template (časopisa Procedia Structural Integrity) možete naći na sledećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1o1z2srNn_X-4dNZaO0lG34hij6dcm_RS.

Za više informacija pošaljite mejl na:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 
IRAS 2023 Rok za slanje apstrakata PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2023 15:30

 

IRAS 2023 (2-4 Aprila, 2023, Beograd, Srbija) - https://web.fe.up.pt/~iras/


Rok za slanje apstrakata (poslednji poziv) je produžen do 25. marta 2023!

Za više informacija kontaktirajte nas na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 

 

 
IRAS 2023 konferencija PDF Print E-mail
Wednesday, 08 March 2023 15:26

 

Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Još nije kasno da uzmete učešće na međunarodnoj IRAS 2023 konferenciji (https://web.fe.up.pt/~iras/) u organizaciji DIVK-a i ESIS-a.

Podsećamo da će Međunarodni simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti pod nazivom IRAS 2023 biti održan u Beogradu od 02.04. do 04.04.2023. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu (Kraljice Marije 16).

Više o samim temama skupa možete naći na https://web.fe.up.pt/~iras/topics/.

Više informacija o plenarnim predavačima i temama plenarnih predavanja možeta naći na:
https://web.fe.up.pt/~iras/keynote-lectures/

Zbornik radova će biti objavljen u časopisu Procedia Structural Integrity (u izdavaštvu Elsevier-a), a odabranim autorima biće upućen poziv za objavljivanje u Special Issue izdanjima časopisa Engineering Failure Analysis (i izdavaštvu Elsevier-a) i časopisa Integritet i Vek Konstrkucija.

Rok za slanje apstrakata je produžen do 15. marta 2023!


Domaćim učesnicima su obezbeđene specijalne povoljnosti kotizacija.

Više informacija u vezi samog simpozijuma možete naći na website-u konferencije: https://web.fe.up.pt/~iras/.
Email adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 
Najava za IRAS23 međunarodnu konferenciju PDF Print E-mail
Friday, 20 January 2023 14:45

 

Međunarodni simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti pod nazivom IRAS23 biće organizovan u Beogradu od 02.04. do 04.04.2023. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu (Kraljice Marije 16).

Simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti (IRAS23) organizuje Tehnička Komisija Evropskog društva za integritet konstrukcija ESIS TC12, kojom rokuvode Prof. A. Sedmak, J. Correia i V. Moskvichev.

Osnovne teme ovogodišnjeg simpozijuma biće:
•    Metode za procenu pouzdanosti i verovatnoće bezbednosti;
•    Analiza osetljivosti;
•    Prikupljanje i analiza podataka;
•    Inženjerske strukture;
•    Integritet konstrukcija i izdržljivost;
•    Mehanika zamora, loma i oštećenja;
•    Procena oštećenja i dizajn zamora

O povoljnostima rane registracije, kao i o drugim detaljima, posetite link: https://web.fe.up.pt/~iras/registration/

Rok za slanje (early bid) prijava za simpozijum IRAS23 je 28.02.2023., dok je rok za predaju radova 30.04.2023.


 

 
Godišnja konferencija DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 10 November 2022 14:38

Poštovani članovi DIVK,
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

 

GODIŠNJU KONFERENCIJU DIVK

Posvećenu 70. rođendanu Taška Maneskog
17.11.2022. godine, četvrtak u 15 h

Mašinski fakultet, sala 104, Kraljice Marije 16, Beograd

 

15.00-15.30 h   Aleksandar Sedmak:
Uvodna reč – 30+ godina saradnje sa Taškom

15.30 -15.50      Aleksandar Brkić:
Kranovi, dizalice i ostali teški elementi mehanizacije

15.50 -16.10     Đorđe Đurđević:
Statički proračuni KOMIPS-om

16.10 -16.30     Dragan Ignjatović:
Rotorni bageri, transporteri i odlagači – sanacije i rekonstrukcije

16.30 -16.45     Darko Bajić (online)
Saradnja sa Taškom na problemu račve u HE Peručac

16.45 -17.00     Taško Maneski
Moj put/način (My way)

17.00     koktel

 

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus

  

 
ESIS Technical Meeting on Numerical Methods (TC8) PDF Print E-mail
Monday, 31 October 2022 00:00

 

ESIS Technical Meeting on Numerical Methods (TC8)

Belgrade, Serbia February 6–7 2023

 

additional info

 

Dr Aleksandar Sedmak, Professor Emeritus
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade
President of ESIS
President of DIVK


 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 22, 2022

No 1

No 2

No 3

Vol. 23, 2023

Special Issue

No 1

No 2

OnlineFirst

Arhiva časopisa

SPISAK SVIH OBJAVLJENIH RADOVA


ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14

 

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića