Najava za DIVK12 međunarodnu konferenciju PDF Print E-mail
Monday, 08 April 2024 11:38

Najava za DIVK12 međunarodnu konferenciju (17-19 novembar 2024)
www.divk12.com


Poštovani članovi DIVK-a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na


12. godišnju konferenciju Društva za integritet i vek konstrukcija “prof. dr. Stojan Sedmak” koja će bi održana na Mašinskom Fakultetu u Beogradu (Kraljice Marije 16) u intervalu 17-19. novembra 2024.

Sajt konferencije: www.divk12.com
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cilj ove međunarodne konferencije je da obuhvati kako klasične pristupe, tako i nove trendove, multidisciplinarni pristup, kao i studije slučaja, u proceni integriteta konstrukcija, analizu rizika i bezbednosti inženjerskih konstrukcija uzimajući u obzir uticaj okoline, ponašanje materijala, specifičnost samih konstrukcija itd. Pozivamo akademsku i inženjersku zajednicu da uzmu učešće na ovom događaju i podele svoja znanja i iskustva vezana za integritet konstrukcija.


Tematske sesije koje će biti pokrivene ovom konferencijom su:

 • Zamor inženjerskih materijala i konstrukcija
 • Analiza loma i forenzičko inženjerstvo
 • Numeriče metode
 • Analiza rizika i bezbednost velikih konstrukcija i komponenti
 • Integritet 3D štampanih komponenti
 • Integritet zavarenih spojeva
 • Primena mašinskog učenja na integritet konstrukcija
 • Vodonična korozija i transport


Plenarni predavači:

 • Miloš Đukić, Mašinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Fillipo Berto, Sapienza University of Rome, Italy
 • Dorin Radu, Faculty of Civil Engineering, Brașov, Romania
 • Francesco Iacoviello, University of Cassino and Southern Lazio, Department of Civil and Mechanical Engineering, Italy
 • José A. F. O. Correia, Faculty of Engineering of the University of Porto, Portugal
 • Dragan Bojovic, Institut IMS
 • Bojan Međo, Tehnološko-metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Grzegorz Lesiuk, Faculty of Mechanical Engineering, Wroclaw University of Science and Technology, Poland


Za članove DIVK-a su obezbeđene povoljne cene kotizacija, a više informacija možete naći na linku: https://www.divk12.com/divk12/registration-and-fees

Najzaslužnijim članovima društva biće dodeljene nagrade, a više informacija možete naći na linku: https://www.divk12.com/divk12/divk-awards

Za sve ostale informacije posetite konferencijski sajt www.divk12.com.

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus


 

 
Poziv na komemoraciju Prof. dr Marku Rakinu PDF Print E-mail
Monday, 18 December 2023 13:58

 

Poštovani,

Komemoracija Prof. dr Marku Rakinu će biti održana u četvrtak 21.12.2023. godine na Mašinskom fakultetu u Beograd, sala 514 u 12 h.

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus

 


 

 
In memoriam Prof. Dr Marko Rakin (1966-2023) PDF Print E-mail
Friday, 27 October 2023 15:25

 

In memoriam


Prof. Dr Marko Rakin (1966-2023)

 

Marko Rakin je rođen 24.6.1966. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 1986. godine, a diplomirao u martu 1992. godine. Magistarsku tezu odbranio je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u novembru 1996. godine. U februaru 2003. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza nastanka žilavog loma konstrukcionog čelika primenom mikromehaničkih modela na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu 1.10.2003 - 31.10.2004. bio je na postdoktorskom usavršavanju u Österreische Akademie der Wissenschaften - Erich-Schmid Institut für Materialenwissenschaft i Montanuniversität Leoben (Austrija).


Univerzitetsku karijeru započeo je kao istraživač-pripravnik na Katedri za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu 1992. godine, a na Katedru za opštetehničke nauke Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu prešao je 1995. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2015. godine za oblast Inženjerstvo materijala. Koautor je jednog udžbenika, jedne monografije nacionalnog značaja, osam pomoćnih udžbenika i dve skripte, koji se koriste u realizaciji nastave iz više predmeta osnovnih akademskih i master studija, kao i u realizaciji dva predmeta doktorskih studija.


Objavio je preko 75 radova u časopisima sa SCI liste, kao i veći broj radova u drugim naučnim časopisima i saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama. Prema bazi SCOPUS, radovi dr Rakina su citirani 1534 puta bez autocitata, a H index = 21. Koautor je 16 tehničkih rešenja. Bio je rukovodilac dva projekta osnovnih istraživanja Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.  Učestvovao je u realizaciji preko 20 nacionalnih i međunarodnih projekata - naučnih, inovacionih, projekata tehnološkog razvoja i saradnje sa privredom i mentor 10 odbranjenih doktorskih disertacija.


Međunarodna saradnja prof. Rakina obuhvatala je rad na zajedničkim temama i projektima sa kolegama iz: Erich-Schmid Institut für Materialwissenschaft i Montanuniversität Leoben (Austrija), Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Slovenija), The Polytechnic University of Timisoara (Rumunija), Helmholtz Zentrum Geesthacht (Nemačka), Norwegian University of Science and Technology NTNU i Sør-Trøndelag University College HiST, Trondhajm (Norveška), Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (Hrvatska), i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (BiH).


Marko je bio kao mlađi brat. Preko 30 godina saradnje i druženja naglo je prekinuto 11. jula. Počelo je davno sa njegovim magistarskim studijama i izvanrednim magistarskim radom u oblasti koju pre njega niko nije radio kod nas, a kulminiralo doktorskom disertacijom, najboljom od mojih mnogobrojnih mentorstva, i potonjim pisanjem svetski priznatih radova. Kako je samo bilo značajno otići u Drezden 2010. godine na ECF19 i zajedno promovisati Srbiju i DIVK u početnoj fazi procesa dobijanja i organizovanja legendarne ECF22 u Beogradu 2018. godine. A upoznali su nas naši očevi, Petar i Stojan, takođe saradnici i prijatelji. Još jedan 11. u mesecu je bio koban za porodicu Rakin, februara 2011. godine, kada Petrovo srce nije izdržalo gubitak mlađeg sina Dejana, Markovog brata. Marko je nastavio da se brine o Dejanovoj deci, a zajedno sa Maricom podigao dve divne devojke, Dušku i Sandru. I kao što se on brinuo o deci mlađeg brata, ja ću se brinuti o njima, koliko god budem mogao, jer Marko je bio kao mlađi brat.


Aleksandar Sedmak

 


 

 
Poziv na redovnu godišnju skupštinu DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 19 September 2023 12:24

 

Poštovani članovi DIVK,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

 

22. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA “Prof. dr Stojan Sedmak”

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


petak, 29.9.2023. god. u 12 h

 

Dnevni red (12-12.45 h)


1. Izvestaj Upravnog odbora o radu u periodu 11.6.2022-28.9.2023.
2. Finansijski izveštaj za 2022.
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2022. godini
5. Plan rada 2023. godina
6. Razno, tekuća pitanja

Predavanje (12.45-13.15 h):
“3D bio-printing of human organs”, V. Živojinović, L. Goulet,
Sorbonne University, Paris, France, D.Sc. course on Biomedical Engineering

Koktel (13.15-14 h)

 

Predsednik DIVK
dr Aleksandar Sedmak, profesor emeritus


 

 
Tužna vest PDF Print E-mail
Monday, 17 July 2023 16:02

 

Sa najvećim žajenjem obaveštavamo članove DIVK da je prof. dr Marko Rakin preminuo 11.7.2023. godine

 

 


 

 
Prezentacije sa konferencije IRAS 2023 PDF Print E-mail
Thursday, 01 June 2023 17:44

 

Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Prezentacije sa konferencije IRAS 2023 možete naći na ESIS-ovom YouTube kanalu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqdhWx9Ll8U7_z8OEbmJMJxmed5bxZmWp


 

 
IRAS 2023: Rok za slanje celih radova PDF Print E-mail
Tuesday, 09 May 2023 18:31

 

IRAS 2023: Rok za slanje celih radova 20. maj 2023.


Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Ovim putem želimo da Vas podsetimo da je rok za slanje celih radova 20. maj 2023!

Template (časopisa Procedia Structural Integrity) možete naći na sledećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1o1z2srNn_X-4dNZaO0lG34hij6dcm_RS.

Za više informacija pošaljite mejl na:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 
IRAS 2023 Rok za slanje apstrakata PDF Print E-mail
Wednesday, 15 March 2023 15:30

 

IRAS 2023 (2-4 Aprila, 2023, Beograd, Srbija) - https://web.fe.up.pt/~iras/


Rok za slanje apstrakata (poslednji poziv) je produžen do 25. marta 2023!

Za više informacija kontaktirajte nas na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 

 

 
IRAS 2023 konferencija PDF Print E-mail
Wednesday, 08 March 2023 15:26

 

Poštovane kolege i članovi DIVK-a,

Još nije kasno da uzmete učešće na međunarodnoj IRAS 2023 konferenciji (https://web.fe.up.pt/~iras/) u organizaciji DIVK-a i ESIS-a.

Podsećamo da će Međunarodni simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti pod nazivom IRAS 2023 biti održan u Beogradu od 02.04. do 04.04.2023. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu (Kraljice Marije 16).

Više o samim temama skupa možete naći na https://web.fe.up.pt/~iras/topics/.

Više informacija o plenarnim predavačima i temama plenarnih predavanja možeta naći na:
https://web.fe.up.pt/~iras/keynote-lectures/

Zbornik radova će biti objavljen u časopisu Procedia Structural Integrity (u izdavaštvu Elsevier-a), a odabranim autorima biće upućen poziv za objavljivanje u Special Issue izdanjima časopisa Engineering Failure Analysis (i izdavaštvu Elsevier-a) i časopisa Integritet i Vek Konstrkucija.

Rok za slanje apstrakata je produžen do 15. marta 2023!


Domaćim učesnicima su obezbeđene specijalne povoljnosti kotizacija.

Više informacija u vezi samog simpozijuma možete naći na website-u konferencije: https://web.fe.up.pt/~iras/.
Email adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 
Najava za IRAS23 međunarodnu konferenciju PDF Print E-mail
Friday, 20 January 2023 14:45

 

Međunarodni simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti pod nazivom IRAS23 biće organizovan u Beogradu od 02.04. do 04.04.2023. na Mašinskom Fakultetu u Beogradu (Kraljice Marije 16).

Simpozijum o analizi rizika i bezbednosti složenih struktura i komponenti (IRAS23) organizuje Tehnička Komisija Evropskog društva za integritet konstrukcija ESIS TC12, kojom rokuvode Prof. A. Sedmak, J. Correia i V. Moskvichev.

Osnovne teme ovogodišnjeg simpozijuma biće:
•    Metode za procenu pouzdanosti i verovatnoće bezbednosti;
•    Analiza osetljivosti;
•    Prikupljanje i analiza podataka;
•    Inženjerske strukture;
•    Integritet konstrukcija i izdržljivost;
•    Mehanika zamora, loma i oštećenja;
•    Procena oštećenja i dizajn zamora

O povoljnostima rane registracije, kao i o drugim detaljima, posetite link: https://web.fe.up.pt/~iras/registration/

Rok za slanje (early bid) prijava za simpozijum IRAS23 je 28.02.2023., dok je rok za predaju radova 30.04.2023.


 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 23, 2023

Special Issue

No 1

No 2

No 3

Vol. 24, 2024

No 1

OnlineFirst

Arhiva časopisa

SPISAK SVIH OBJAVLJENIH RADOVA


ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14

 

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića