Poziv na Predavanje Aleksandra Ostrogorskog PDF Print E-mail
Friday, 13 December 2019 20:02

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Pozivamo vas na izuzetno interesantno predavanje profesora Aleksandra
Ostrogorskog, Insitute of Technology, Ilinois, Chicago SAD, na temu
proizvodnje kristala.

Ovde možete naći biografiju predavača i sažetak predavanja.

Predavanje će se održati u petak, 13. decembra u 14 h na Mašinskom
fakultetu, u sali 513 na V spratu.

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 
 
Poziv na X Godišnju Skupštinu DIVK PDF Print E-mail
Monday, 04 November 2019 13:39

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

X GODIŠNJU KONFERENCIJU DIVK

Posvećenu 90. godišnjici rođenja Prof. dr Stojana Sedmaka
Petak, 8. novembar 2019. godine, 13:00h
Mašinski fakultet, sala 513
Beograd, Kraljice Marije 16


13-13.30 Dr Sreten Mastilović, Inst. Multidisciplarna istraživanja, Univ. Beograd
Racunska mehanika prekidnih sredina -Izabrane teme(fraktali)

13.30-14 Prof. dr Radu Bančila, Politehnika, Temišvar, Rumunija
Aktuelni problemi zavarenih čeličnih konstrukcija

14-14.30 Prof. dr Blagoj Petrovski, Tehnološko-metalurški fakultet, Univ. Beograd
Procena integriteta spojeva zavarenih laserom

Prof. dr Aleksandar Sedmak,
Promocija časopisa Integritet i vek konstrukcija br. 1/2019

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Seminar "Problemi zamora zavarenih čeličnih konstrukcija" PDF Print E-mail
Monday, 19 August 2019 13:39

 

Postovani clanovi DIVK-a,


Pozivamo Vas na seminar

"Problemi zamora zavarenih čeličnih konstrukcija".

Ponedeljak, 26.8.2019. godine u 13 h

Mašinski fakultet u Beogradu, sala 211


Uvodna reč: Prof. Dr Aleksandar Sedmak

Prof. Dr Milan Veljković, Delft University of Tecnology
Metode predviđanja ponašanja zavarenih čeličnih konstrukcija pod uticajem zamornog opterećenja

Prof. Dr Zijah Burzić, M.Sc. Simon Sedmak, M.Sc. Srđa Perković Eksperimentalno istraživanja rasta zamorne prsline u zavarenom spoju konstrukcionog čelika povišene čvrstoće

Dr Aleksandar Grbović, v.prof., M.Sc. Simon Sedmak Numerička simulacija zamornog rasta prslina u zavarenom spoju konstrukcionog čelika povišene čvrstoće

Diskusija

Posle predavanja predviđen je koktel.


Predsednik DIVK
Prof. Dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Novi Časopis "Material Design and Processing Communication" PDF Print E-mail
Tuesday, 06 August 2019 15:55

 

Novi Časopis "Material Design and Processing Communication", Ed. Filippo Berto, izdavač Wiley. Uskoro na SCOPUS-u, ukljujući sve brojeve iz 2019. godine. Više detalja na https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776576.

 


 

 
VCSI-2020 PDF Print E-mail
Sunday, 28 July 2019 18:25

 

Prva Virtualna Konferencija o Integritetu Konstrukcija (VCSI1) biće održana 16.1.2020. godine, u organizaciji ESIS, a DIVK je jedna od glavnih organizacija koja pruža podršku. Svi detalji su dostupni na:
https://www.vcsi1.eu

The First Virtual Conference on Structural Integrity, organized by ESIS, will be held on 16.1.2020. DIVK is one of the main supporting organizations. All details are given at:
https://www.vcsi1.eu

Download video 
CiteScore by Scopus PDF Print E-mail
Thursday, 30 May 2019 18:13

 

Časopis Integritet i vek konstrukcija je postigao CiteScore na servisu Scopus veći od jedan, CiteScore = 1.06


The journal Structural Integrity and Life has achieved CiteScore at the Scopus of more than one, CiteScore = 1.06


https://www.scopus.com/sourceid/21100455546 

 

 

 
Komemoracija dipl.ing. Tihoslavu Tošiću 2019. PDF Print E-mail
Wednesday, 27 March 2019 15:29

 

Na sledećem linku možete pogledati video snimke sa komemoracije dipl.ing. Tihoslavu Tošiću 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=l0kB7qTrStk&list=PLuT99gao1c_VTGZPjrP42HaVVIh161H-8&index=1

 


 

 

 
Procedia Structural Integrity, Special Issue: ECF22 PDF Print E-mail
Wednesday, 27 March 2019 13:51

 

Svi radovi objavljeni u Procedia Structural Integrity, Special Issue: ECF22 - LOADING AND ENVIRONMENTAL EFFECTS ON STRUCTURAL INTEGRITY 2018 Vol. 13 su od protekle nedelje dostupni u servisu Web of Science, a od sada  se mogu videti i na KoBSON veb stranici, u meniju Nauka u Srbiji, opcija Naši u WoS.


 

 
19. GODIŠNJA SKUPŠTINA PDF Print E-mail
Wednesday, 20 March 2019 00:00

DRUŠTVO  ZA  INTEGRITET  I  VEK  KONSTRUKCIJA
„PROF. DR STOJAN SEDMAK“19.  godišnja  skupština  DIVK

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,
5. April 2019, petak, u 13.30 časova

 

 


Dnevni red

1.    Izvestaj Upravnog odbora o radu u periodu od 9.11.2018-5.4.2019.
2.    Finansijski izveštaj za 2018.
3.    Izveštaj Nadzornog odbora
4.    Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2018.
5.    Plan rada u 2019, aktivnosti ESIS
6.    Promocija broja 2,3 iz 2018. časopisa „Integritet i vek konstrukcija“
7.    Predlog za ustoličenje Legendi DIVK-a
8.    Razno, tekuća pitanja

 

Posle radnog dela Skupštine sledi predavanje:,
Mr Rade Milićević: “Ekstremno inženjerstvo – izgradnja postrojenja za dobijanje tečnog gasa LNG – Sabeta”Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
Komemoracija i seminar PDF Print E-mail
Wednesday, 30 January 2019 00:00

 

Poštovani članovi DIVK-a,
Pozivamo vas na:

Komemoracija dipl.ing. Tihoslavu Tošiću

6. februar 2019. godine, 12:00h
Mašinski fakultet, Svečana sala, II sprat, 211
Beograd, Kraljice Marije 16

i

Seminar posvećen dipl.ing. Tihoslavu Tošiću i prof. Aleksandru Vegu

„Zatezna svojstva zavarenog spoja – merenje i numerička simulacija“
Prof. Nenad Gubeljak, Maribor, Slovenija, Prof. Aleksandar Sedmak

 


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak


 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 18, 2018

No 1

No 2

No 3

Vol. 19, 2019

No 1

No 2

No 3 New!

OnlineFirst

Arhiva časopisa

SPISAK SVIH OBJAVLJENIH RADOVA


ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14

 

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića