ESIS formirao nov TC PDF Print E-mail
Thursday, 09 September 2021 17:51

 

ESIS formirao nov TC:

 

TC18 on Structural Integrity of Welded Joints,

posvećen Prof. Stojanu Sedmaku i Paolo Lazzarinu!

 

Više detalja na https://sites.google.com/structuralintegrity.eu/tc18

 


 

 
Poziv na redovnu godišnju skupštinu DIVK PDF Print E-mail
Saturday, 05 June 2021 16:56

 

Poštovani članovi DIVK,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

 

20. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA “Prof. dr Stojan Sedmak”

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


petak, 11.6.2021. god. u 13 h

 

Dnevni red (13-13.45 h)


1. Izvestaj Upravnog odbora o radu u period od 12.6.2020-11.6.2021.
2. Finansijski izveštaj za 2020.
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2020. godini
5. Plan rada u 2021. god.  
6. Izbor predsednika, potpredsednika, upravnog i nadzornog odbora
7. Razno, tekuća pitanja

Promocija knjige (13.45-14.15 h): G. Bakić, M. Đukić, V. Šijački-Žeravčić
“Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija”

Koktel (14.15-15 h)

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 

 


 

 
Lovci na tajne 3D štampanih delova PDF Print E-mail
Monday, 17 May 2021 15:53

 

Saradnici Inovacionig centra Mašinskog fakulteta u saradnji sa katedrom za Vazduhopolvstvo ispitivali su mehanička svojstva uzoraka kalupljenih u dve vrste medijuma. Ispitivanja su sprovedena na univerzalnoj mašini za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala.

 

Epruvete su izrađene od PLA materijala pri cemu je korišćena metoda kalupljenja epruveta i to na dva načina: u NaCl (kuhinjska so) i alabasteru (gipsu CaSO4).

 

Suština rada se ogleda u dodatnom termičkom tretmanu na epruvetama kako bi se procep između linija teksture što više smanjio, odnosno kako bi se smanjile šupljine unutar popune materijala a ujedno i dodatno slepili slojevi.

 

Na ovaj način su kao krajnji rezultat dobijeni kako uzorci, tako i gotovi delovi, homogenije strukture što podrazumeva bolje mehaničke karakteristike istih, sto je dokazano u sprovedenom istrazivanju.

 


 
East Europe Conference on AM materials EECAM21 PDF Print E-mail
Saturday, 06 March 2021 16:51

 

East Europe Conference on AM materials EECAM21

 

Faculty of Mechanical Engineering, Univ. of Belgrade, Serbia

2-4 September 2021


The Conference will be held in presence & online

Participation in the Conference is free!

A limited number of places is available (~max. 90)

Selected papers will be invited to be submitted for publication in one or more indexed Journals

The selection process for participating in the Conference will be based on the participant's country, with a preference for east European countries.

Participation of PhDs, post-docs and young researchers as well as women will be especially preferred.


Za detaljnije informacije: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 

 
ESIS TC8 meeting PDF Print E-mail
Friday, 22 January 2021 13:02

 

The next meeting of the ESIS Technical Committee on Numerical Methods (TC8) will be online:

Tuesday, April 6 [7] 2021

Due to the pandemic, the meeting which was originally planned in Belgrade had to be canceled.
In 2021, it will be organized online (Zoom, Google meet or Teams).
We hope to be able to go to Belgrade next year!
The meeting is planned on April 6 2021 but could be extended to April 7 depending an the number of participants.
It is planned to have regular but online presentations.
There will be no parallel sessions.

To facilitate the organization of the meeting, please notify your interest as soon as  possible, by email to:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sincerely

J. Besson

 

Download TC8 2021 flyer 

 

 


 

 
Besplatna zimska škola PDF Print E-mail
Wednesday, 30 December 2020 15:39

 

Politehnički univerzitet u Temišvaru u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje besplatnu zimsku školu:

Trends on Additive Manufacturing for Engineering Applications


Prva zimska škola o trendovima aditivne proizvodnje za inženjerske primene koja će se održati u Temišvaru, od 25. do 29. januara 2021. godine, jedna je od glavnih aktivnosti evropskog tvining projekta SIRAMM, koji finansira Horizon 2020.

Učešće u zimskoj školi je besplatno! (i u prisustvu i onlajn)

Više informacija o školi moće da se nađe na sledecem linku:

http://www.siramm.unipr.it/1st_Winter_School.htm

Prijavljivanje se vrši putem onlajn prijave.

 

 


 

 
Održana je virtuelna godišnja konferencija DIVK PDF Print E-mail
Friday, 04 December 2020 00:00

 

Poštovani članovi DIVK-a,

 

U organizaciji DIVK i ESIS u četvrtak, 3. decembar 2020. godine održana je virtuelna godišnja konferencija DIVK posvećena 80. rođendanu J.R Rice-a.

Svoje radove na konferenciji su izložili Francesco Iacoviello, predsednik ESIS-a, Leslie Banks-Sills, bivši predsednik ESIS-a, Aleksandar Sedmak, potpredsednik ESIS-a, predsednik DIVK-a, Blagoj Petrovski, Univerzitet u Beogradu, Siniša Mesarović, Državni univerzitet Vašingtona, Miloš Milošević i Aleksa Milovanović, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Grbović, Univerzitet u Beogradu i Vencislav Grabulov, direktor Instituta za ispitivanje materijala, Beograd.

Prezentacije izlaganja sa konferencije možete naći na ovom LINKU.

Snimak cele konferencije možete naći na ovom LINKU.

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Poziv na virtuelnu godišnju konferenciju DIVK PDF Print E-mail
Saturday, 28 November 2020 00:00

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

VIRTUELNU GODIŠNJU KONFERENCIJU DIVK

posvećenu 80. rođendanu J.R Rice-a
Četvrtak, 3. decembar 2020. godine, 15h

 

meet.google.com/tmr-ufej-ori

 

3.00 - 3.10 pm  Introductory address –Francesco Iacoviello, ESIS president

3.10 - 3.40 pm  Interface fracture mechanics –Leslie Banks-Sills, former ESIS president

3.40 - 4.00 pm   J integral and its role in fracture mechanics - Aleksandar Sedmak, ESIS vice-president, DIVK president

4.00 – 4.20 pm  Direct measurement of J integral for welded joint – Blagoj Petrovski, University of Belgrade

4.20 – 4.40 pm   Interfacial energy as the driving force for diffusion bonding of ceramics – Sinisa Mesarovic, Washington State University

4.40 - 5.00 pm   Fracture resistance of dental polymers - Miloš Milošević & Aleksa Milovanović, Innovation center of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade

5.00 – 5.20 pm   Fatigue of additively manufactured materials - Aleksandar Grbović, University of Belgrade

5.20 - 5.40 pm  Instrumented Charpy testing and impact toughness  - Vencislav Grabulov, director of the Institute of material testing, Belgrade

 

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Godišnja Konferencija DIVK PDF Print E-mail
Sunday, 08 November 2020 12:26

 

Otkazana godišnja Konferencija DIVK


Postovani članovi DIVK,


Imajući u vidu zabranu okupljanja više od 5 osoba, koja je juče uvedena, prinuđeni smo da otkažemo Godišnju konferenciju. Nadamo se da ćemo je ipak održati u dogledno vreme, ako bude moguće uživo, 3.12, a ako ne bude moguće, svakako tog dana (tada je rodjendan Džimu Rajsu) online.

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Poziv na godišnju konferenciju DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 05 November 2020 00:00

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

GODIŠNJU KONFERENCIJU DIVK

posvećenu 80. rođendanu J.R Rice-a
Ponedeljak, 9. novembar 2020. godine, 13:30h
Mašinski fakultet, sala 513
Beograd, Kraljice Marije 16

Uživo, uz sve mere predostrožnosti!

 

13.30 h            Uvodna reć – Aleksandar Sedmak, predsednik DIVK

13.35 – 14.00   Aleksandar Sedmak: Kako je Džejms Rajs od mehanike loma napravio ozbiljnu nauka

14.00 -14.30    Vencislav Grabulov: Slobodna diskusija sa fokusom  na žilavost i instrumentirano klatno

14.30 - 15.00   Miloš Milošević: Dentalni polimeri – ispitivanje mehaničkih svojstava

15.00 – 15.30   Aleksandar Grbović: Problemi zamora materijala napravljenih aditivnim metodama (3D štampa...)

16.00              (skromni) koktel

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 20, 2020

No 1

No 2

Special Issue

No 3

Vol. 21, 2021

No 1

Special Issue

OnlineFirst

Arhiva časopisa

SPISAK SVIH OBJAVLJENIH RADOVA


ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14

 

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića