Objavljen je Zbornik radova sa ECF23 konferencije:


https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-structural-integrity/vol/42/suppl/C

 

 

DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 3, 2022

 

Upravni odbor DIVK 2001 PDF Print E-mail

 

Upravni odbor DIVK 2001


Na osnivačkoj skupštini Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK), održanoj 6. marta 2001. godine izabran je Upravni odbor DIVK:
•    Stojan Sedmak, predsednik
•    Dragoslav Šumarac, potpredsednik
•    Andreja Milovanović
•    Zijah Burzić
•    Branislav Kovačević
•    Nikola Garić
•    Dragan Jaković
•    Vuk ]ulavić
•    Jovo Jarić


Na sednici, održanoj 22. marta 2001. Upravni odbor je imenovao predsednike sekcija:

1.    Materijali - Katarina Gerić
2.    Mehanika loma i mehanika oštećenja - Marko Rakin, Milorad Zrilić
3.    Zavarene i ostale metalne konstrukcije - Miodrag Arsić
4.    Betonske konstrukcije - Miodrag Pavišić
5.    Obezbeđenje kvaliteta konstrukcija u izradi i eksploataciji - Antun Fertilio
6.    Proračun čvrstoće i numeričke metode - Taško Manevski
7.    Ponašanje konstrukcija u eksploataciji - Vera Šijački
8.    Sigurnost i pouzdanost konstrukcija - Milosav Ognjanović
9.    Procena veka konstrukcija - Ivo Blačić