Sastanak UO PDF Print E-mail
Friday, 25 November 2011 16:19

Poziv za UO DIVK

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u utorak, 29. novembra 2011. u 17:00 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Rad Upravnog odbora u 2011.
3.      Plan rada DIVK za 2012 - dogovor
4.      Priprema foruma o "Gazeli"
5.      IVK broj 3/2011 i novi način distribucije časopisa
6.      Prodaja publikacija DIVK i časopisa
7.      Tekuća pitanja

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak