Pozivnica PDF Print E-mail
Saturday, 05 November 2011 12:05

P O Z I V N I C A

 

Društvo za integritet i vek konstrukcija
poziva Vas na predstavljanje monografije

Pressure Equipment Integrity Assessment by Elastic-Plastic
Fracture Mechanics Methods

Ocena integriteta opreme pod pritiskom primenom
metoda elasto-plastične mehanike loma

Aleksandar Sedmak, Stojan Sedmak i Ljubica Milović

 

na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Karnegijeva 4 (Svecana sala)
u sredu, 9. novembra 2011. godine u 17:00 casova

 

O knjizi govore:

Dr Vencislav Grabulov, direktor Instituta za ispitivanje materijala, Beograd
Prof. dr Dragoslav Šumarac, redovni profesor Gradjevinskog fakulteta u Beogradu i predsednik Inženjerske komore Srbije.

Društvo za integritet i vek konstrukcija, ovom prilikom, promoviše i poslednji broj (IVK 2-2011)
svog časopisa „Integritet i vek konstrukcija“, koji izlazi više od 10 godina


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak