Poziv za GS DIVK PDF Print E-mail
Friday, 06 April 2012 13:55

 

Poštovani članovi DIVK,
Pozivamo Vas na godišnju skupštinu DIVK!

 

JEDANAESTA GODIŠNJA SKUPŠTINA

DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA

održaće se u petak, 20. aprila  2012. u 13:00 časova
u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu,
Bulevar vojvode Mišića 43

 

Dnevni red

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2011. godini
2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2011. godini
3. Finansijski izveštaj za 2011. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
5. Plan rada u 2012. godini
6. Razno

Predsednik DIVK

Prof. dr Aleksandar Sedmak


Napomena:  Pozivaju se članovi DIVK koji nisu izmirili članarinu za 2011, da to učine do Godišnje skupštine 2012.