Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Friday, 06 April 2012 12:29

 

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u petak, 20. aprila 2012. u 12:00 časova
u Institutu za ispitivanje materijala, Beograd
Bulevar vojvode Mišića 43
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2. Konstituisanje Komisije za zamor.
3. Odluka o članarini za 2012.
4. GS DIVK 2012 – usvajanje predloga za GS po predlogu Dnevnog redu GS DIVK 2012.
Predlog Dnevnog reda za GS DIVK 2012:
1.Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2011. godini
2.Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2011. godini
3.Finansijski izveštaj za 2011. godinu
4.Izveštaj Nadzornog odbora
5.Plan rada u 2012. godini
6.Razno
5.Tekuća pitanja

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak