Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 11 March 2013 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 14. marta 2013. u 17:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Aktivnost članova Upravnog odbora u realizaciji ciljeva i planova rada DIVK u 2012.
3.      Seminari i forum DIVK u 2013.
4.      Časopis IVK – priprema broja 1/2013.
5.      Priprema Godišnje skupštine DIVK
6.      Tekuća pitanja

Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak