Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Saturday, 24 March 2012 12:29

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u utorak, 27. marta 2012. u 17:30 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat


Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2. Priprema seminara za HE "Bajinu Bašta"
3. Priprema Godišnje skupštine DIVK 2012
4. Priprema časopisa IVK u 2012.
5. Tekuća pitanja

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak