Integritet i vek mostova – slučaj ''Gazela'' I deo: Projekti sanacije PDF Print E-mail
Sunday, 21 March 2010 01:00
SEMINAR
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA


Integritet i vek mostova – slučaj "Gazela"

I deo: Projekti sanacije


Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

26. mart 2010. u 13 sati

Poštovani članovi DIVK,

Pozivam vas da prisustvujete prvom od tri dela seminara Integritet i vek mostova-slučaj Gazela, i svojim aktivnim učešćem doprinesete donošenju Predloga DIVK: Šta još treba uraditi na revitalizaciji mosta Gazela. Predlog ćemo uputiti nadležnima po završetku seminara.

Prvi deo seminara pod nazivom Projekti sanacije u okviru koga će govoriti nekadašnji (T. Tošić) i aktuelni (A. Bojović i B. Jakovljević) projektanti zaduženi za sanaciju, održaće se u petak 26. marta 2010. godine sa početkom u 13 sati u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43 u Beogradu. Predviđene su sledeće teme posle kojih će biti otvorena diskusija:

  1. Tihoslav Tošić, Ojačavanje čelične konstrukcije Gazele pre prvog ispitivanja pod probnim opterećenjem
  2. Aleksandar Bojović, DELFIN INŽINJERING, Projekat sanacije čelične konstrukcije mosta Gazela sa elementima proračuna
  3. Nenad Jakovljević, MOSTPROJEKT A.D. BEOGRAD, Projekat sanacije betonskih prilaznih konstrukcija mosta Gazela

Za drugi deo seminara, četvrtak 8. april 2010. godine sa početkom u 16 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali 514, predviđene su sledeće teme:

  1. Miodrag Pavišić, Procena integriteta konstrukcije Gazele bazirana na riziku
  2. Bojan Aranđelović, Prijem, pregled i praćenje stanja mostovskih konstrukcija
  3. Zijah Burzić, Ispitivanje parametara zamora zavarene konstrukcije Gazele

Za treći deo seminara, četvrtak 22. april 2010. godine sa početkom u 16 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali 514, predviđene su sledeće teme:

  1. Dragoslav Šumarac, Rekonstrukcija oštećenih čeličnih mostova i ocena integriteta
  2. Taško Maneski, Analiza raspodele napona kritičnih područja zavarene konstrukcije Gazele
  3. Aleksandar Sedmak, Ocena integriteta zavarene konstrukcije Gazele
  4. Božidar Delić, Kvalitet zavarenih spojeva mostovskih čeličnih konstrukcija tokom izrade i reparacije

Ljubica Milović, generalni sekretar DIVK