Download prezentacija sa seminara Integritet i vek mostova – slučaj ''Gazela' PDF Print E-mail
Friday, 30 April 2010 01:00
  • Aleksandar Bojović, Projekat sanacije čelične konstrukcije mosta Gazela sa elementima proračuna
  • Bojan Aranđelović, Prijem, pregled i praćenje stanja mostovskih konstrukcija
  • Emil Veg, Koncept monitoring sistema "Konstrukcija Gazele"
  • Miodrag Pavišić, Procena integriteta konstrukcije Gazele bazirana na riziku
  • Nenad Jakovljević, Projekat sanacije betonskih prilaznih konstrukcija mosta Gazela
  • Taško Maneski, Analiza raspodele napona kritičnih područja zavarene konstrukcije Gazele
  • Tihoslav Tošić, Ojačavanje čelične konstrukcije Gazele pre prvog ispitivanja pod probnim opterećenjem
  • Zijah Burzić, Ispitivanje parametara zamora zavarene konstrukcije Gazele