Objavljen je Zbornik radova sa ECF23 konferencije:


https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-structural-integrity/vol/42/suppl/C

 

 

DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK -  No 1, 2023

 

Rešenje o upisu u Registar udruženja PDF Print E-mail
Wednesday, 19 January 2011 14:25

 

Dokument o upisu u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre:

 

 

Last Updated on Wednesday, 19 January 2011 15:12