Svečana sednica skupštine DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 13 November 2013 00:00

 

P o z i v
svim članovima DIVK

za učešće na svečanoj sednici Skupštine DIVK povodom 12 godina rada DIVK


Svečana sednica Skupštine DIVK održaće se u ponedeljak,
18. novembra 2013. godine u 15:00 h,
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu,
Karnegijeva 4 (svečana sala na III spratu)


Dnevni red:

1.    Izveštaj o radu DIVK proteklih 12 godina (2001-2013)
2.    Tematsko predavanje: Prof. dr Darko Bajić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Podgorici
3.    Promocija najnovijih izdanja DIVK
4.    Dodela priznanja


Prof. dr Aleksandar Sedmak
Predsednik DIVK