Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 13 November 2013 00:00

 

Sastanak UO DIVK

Održaće se  u ponedeljak, 18. novembra 2013. godine u 14:00 h,
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Karnegijeva 4 (svečana sala na III spratu)


Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka UO DIVK
2.    Svečana sednica Skupštine DIVK – predlozi i odluke
3.    Tekuća pitanja.


Prof. dr Aleksandar Sedmak
Predsednik UO DIVK