Plan aktivnosti DIVK do kraja 2013. godine PDF Print E-mail
Saturday, 12 October 2013 10:33

 

Plan aktivnosti DIVK do kraja 2013. godine

– Najvažniji skupovi –

 

Četvrtak, 31. oktobar 2013, 17:00, na Mašinskom fakultetu u Beogradu (sala #514).
FORUM DIVK

Tema: Sigurnost i pouzdanost rada bagerskih jedinica i uticaj personala
Uvodno izlaganje: doc. dr Milorad Pantelić

 

Ponedeljak, 18. novembar 2013, 15:00, Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu:

Svečana sednica Skupštine DIVK povodom 12 godina rada

 

Četvrtak, 12. decembar 2013, 17:00, na Mašinskom fakultetu u Beogradu (sala #514).
FORUM DIVK

Tema: Uticaj andermechinga- eksperimentalna istraživanja
Uvodno izlaganje: dr Blagoj Petrovski