Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 05 September 2011 00:00

 

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 8. septembra 2011. u 16:30 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514

 


Dnevni red:1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka UO

2. Seminari i forum DIVK

3. Finalizacija časopisa Integritet i vek konstrukcija (IVK) broj 2/2011 i priprema broja 3/2011 i narednih brojeva

4. Učešće na konferencijama

5. Tekuća pitanja


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak