HE Bajina Bašta– pomažući član DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 17 August 2011 12:58

"Drinsko-Limske hidroelektrane" d.o.o Bajina Bašta, u čijem sastavu posluju obe hidroelektrane u Bajinoj Bašti, odnosno Perućcu, odnedavno je pomažući članDruštva za integritet i vek konstrukcija“ (DIVK).

Privredno društvo "Drinsko-Limske hidroelektrane" obezbeđuje oko tri milijarde šest stotina pedeset hiljada KWh električne energije na godišnjem nivou, što predstavlja trećinu ukupne proizvodnje električne energije u svim hidroelektranama, odnosno 10,4 procenta ukupne proizvodnje u sistemu Elektroprivrede Srbije. Okosnicu ovog privrednog društva predstavlja Hidroelektrane Bajina Bašta, d.o.o. Bajina Bašta, koje obuhvata HE na jezeru Perućac i tzv. “reverzibilnu” hidroelektranu u neposrednoj blizini.

Tako su se HE „Bajina Bašta“, pridružile pomažućim članovima DIVK na listi na kojoj se nalaze i (po azbučnom redu poređani):

  • CertLab, Pančevo;
  • DIT NIS Naftagas, Novi Sad;
  • JP „Elektroprivreda Srbije“, Direkcija za proizvodnju, Beograd;
  • GOŠA FOM, Smederevska Palanka;
  • Institut GOŠA, Beograd;
  • Institut IMS, Beograd;
  • Institut za zavarivanje, Beograd;
  • JKP „Beogradske elektrane“;
  • Kolubara Metal, Vreoci;
  • Konmat, Beograd.