Objavljen je Bibliometrijski izveštaj CEON o časopisima za 2010. godinu − Bolje rangiranje časopisa „Integritet i vek kostrukcija“ PDF Print E-mail
Wednesday, 25 May 2011 14:33

 

Objavljen je Bibliometrijski izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) o časopisima (BIČ) za 2010. godinu. Prema objavljenom izveštaju, časopis „Integritet i vek konstrukcija“ sada zauzima 4. mesto na rang listi uticajnosti časopisa u disciplini „saobraćaj i građevinarstvo“ prema klasifikaciji i kriterijumima Ministarstva nauke, a 3. mesto na istoimenoj rang listi discipline, prema klasifikaciji i kriterijumima OECD: Frascati. S obzirom na postignute rezultate i bolje rangiranje u odnosu na prethodnu godinu, časopis „Integritet i vek konstrukcija“ je ponovo dostigao kategoriju M52 (časopis nacionalnog značaja).

 

Uredništvo časopisa i dalje ulaže napore kako bi časopis „Integritet i vek konstrukcija“ bio takođe uvršten i rangiran u diciplinama „mašinstvo i industrijski softver“, kao i „materijali i hemijske tehnologije“, a matični naučni odbor je predložio da se razmotri ispunjenost uslova za kategoriju M51.

 

U skladu s ustaljenom praksom bibliometrijski izveštaj je upućen Ministarstvu prosvete i nauke, kako bi se rezultati upotrebili u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju. Izveštaj je objavljen 15. aprila, kako bi sve sveske prethodnog godišta koje dospeju u predviđenom roku u Repozitorijum NBS (31. mart naredne godine) mogle biti obuhvaćene analizom za potrebe izveštaja. Taj datum će se i ubuduće uzimati za stalni datum objavljivanja izveštaja. Izveštaj se nalazi na adresi http://scindeks-bic.nb.rs/, a pristup je omogućen preko akademske mreže Srbije, a CEON obezbeđuje pristup Izveštaju na poseban zahtev.

 

BIČ-2010 je kumulativnog karaktera. Obuhvata podatke za period od 2002. nadalje. U Izveštaju su dati podaci za 376 časopisa, od čega je 12 vrednovano prvi put. Isključeno je 17 časopisa koji su izgubili kontinuitet u publikovanju. Časopisima u kojima su povređeni publicistički i/ili etički standardi propisani Aktom o uređivanju časopisa Ministarstva, izrečena su upozorenja o mogućem isključenju.

 

Takođe, objavljena je i JBR - verzija Bibliometrijskog izveštaja CEON o časopisima, namenjena internacionalnim korisnicima. JBR - Journal Bibliometric Report prvenstveno je namenjen kvalifikacionim telima izdavača međunarodnih indeksa i baza podataka da bi ga konsultovali prilikom donošenja odluka o uključivanju srpskih časopisa. Njegov nastanak motivisan je opravdanim nezadovoljstvom CEON brojem domaćih časopisa uključenih u vodeće međunarodne baze, namenjene vrednovanju, što za posledicu ima umanjenje realnog učinka Srbije, kada se on izražava pokazateljima deriviranim iz takvih baza.

 

Izradom međunarodne verzije BIČ, CEON pruža podršku srpskim časopisima koji nastoje da se internacionalizuju, kako bi dalje unapredili svoju uticajnost i kvalitet. Do sada je pristup JBR obezbeđen Web of Science i Scopus. U procesu je traganje za mogućnostima integrisanja SCIndeksa sa tim servisima. JBR je opremljen engleskim interfejsom i helpom. Dostupan je na http://scindeks-bic.nb.rs/eng . Pristup se za sada obezbeđuje ili na inicijativu CEON-a ili na poseban zahtev zainteresovanih stranaka.

 

Zoran Radaković