Održana deseta (jubilarna) godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 31 March 2011 00:00

 

 

ODRŽANA DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA

Petak  25. mart 2011. 13:00h

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala,
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

 

Materijali sa skupštine biće objavljeni na našem sajtu.

 

Materijali:

Dnevni red GS