Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Sunday, 20 March 2011 18:12

 

Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u petak, 25. marta 2011. u 12:00 časova

Institut za ispitivanje materijala (Svečana sala), Bulevar vojvode Mišića 43


Dnevni red:


1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO

2. Razmatranje materijala i usvajanje predloga odluka UO za skupštinu, po dnevnom redu 10. (jubilarne) godišnje skupstine DIVK, zakazane za 25. mart 2011. u 13:00.

3. Tekuća pitanja


Predsednik DIVK

Prof. dr Aleksandar Sedmak