Прва летња иновациона колонија PDF Print E-mail
Wednesday, 16 September 2009 00:00

 

Поводом двадесет година од прве патентне пријаве (П-2381/89 од 15.12.1988) и почетка рада иновационе лабораторије за моделска динамичка испитивања у Болечу Развојно производног центра СИСТЕМА ДЦ90, д.о.о. Београд

 

Програм обележавања рада
ИНОВАЦИОНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
22.09.2009.-25.09.2009. Прва летња иновациона колонија
ИНОВАЦИЈЕ И СИГУРНОСТ ОБЈЕКАТА НА ПОТРЕСЕ ЗЕМЉОТРЕСА-ANTI-SEIZMIC DEVICES 2009

23.09.2009. Свечано отварање лабораторије за моделска динамичка испитивања
18,00 часова

Презентација рада центра
Зоран Петрашковић, дипл.инж.грађ.
18,15 часова

Улога министарства науке у подстицају иновационе делатности
Помоћник министра науке Др. Радослав Церовић, дипл. инж.
18,25 часова

Примена Система ДЦ 90 код масовне санације објеката у колубарском округу
Проф. Др Драгослав Шумарац, дипл.инж.грађ.
18,30 часова

Тестирање елемента, модела и објеката Система ДЦ 90 на виброплатформи и објектима на амбијенталне и принудне вибрације у земљи и свету.
Проф. Др Михајло Гаревски, дипл.инж.грађ. Проф. Др Љупчо Ташков, дипл.инж.грађ.
18,35 часова

Улога пословно-технолошког ИМКУБАТОРА Центра Техничких Факултета у стварању предузећа на иновационим производима.
Гордана даниловић-Грковић, дипл екон.
18,40 часова

Тестирање на квазидинамичко оптерећење Дампера типа „ВОГЗАЛ“ са дијагоналом за безгредне скелетне системе на кваздинимачко оптерећење у раму са пресама капацитета: Сила +-5000кН и максимално померање 55мм.

19,00-20,00
Коктел у башти центра

Развојно производни Центар Систем ДЦ 90, д.о.о. Београд, Веле Нигринове 1. Лабораторија : Смедеревски пут бр.19, Ритопек, (прва аутобуска станица после великих хладњача ПКБ у Болечу)


Истраживачка колонија ИНОВАЦИЈЕ И СИГУРНОСТ 2009 је пре свега намењена студентима, инжењерима и специјалистима који желе
да се упознају, освоје или наставе свој процес
стварања иновација

у области повећања сигурности грађевинских конструкција на потресе земљотреса. Своје идеје можете реализовати и проверити на моделима у лабораторији Иновационог Центра и упознати се са савременим конструкцијским системима заснованим на иновацијама и посебним конструкцијама уређаја за управљање и контролу сигурности објеката на потресе земљотреса.

Неки од уређаја су: метални хистрезисни дампери, вскоеластични дампери, tuned mass system, ACLS, и други (Seizmic Izolators, Velocity Dependent Devices, Displacement Dependent Devices, Rigid Connecrion Devices).

Рад колоније се реализује кроз следеће активности:
1. Прикупљање пријава на отворени конкурс
2. Одабир пријављених кандидата и прелиминарно дефинисање програма истраживања и испитивања. Пројектовање и израда модела за испитивање за учеснике који су тој фази процеса стварања иновације.
3. Индивидуални и заједнички рад иновационе колоније. (Упознавање са програмом рада, процесом тестирања, презентације и дискусијерезултататеста).
4. Културно-рекреативнеактивности.

Прикупљање пријава, одабир пријава и реализација колоније одвијаће се перманентном пажњоми вођењем од стране ауторског тима:
Проф. Др Драгослав Шумарац, дипл.инж.грађ, Грађевински Факултет, Београд, Србија
Проф. Др Љубомир Ташков, дипл.инж.грађ., ИЗИИС, Скопље, Македонија
Проф. Др Лидија Крстевска, дипл.инж.грађ., Скопље, Македонија
Проф. Др Седмак Стојан, дипл. инж. Технолошко-металрушки Факултет ,Београд
Проф. Др Трифун Паскалов, дипл.инж. ИЗИИС, Скопље, Македонија
Проф. Др Златко Маглајић, дипл.инж.грађ. Грађевински Факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина

Гордана Даниловић-Грковић, Инкубаторски Центар техничких Факултета у Београду,Србија
Зоран Петрашковић, дипл.инж.грађ., члан Академије Изумитеља Србије-САИН, Београд,Србија

Време прикупљања пријава је од дана објаве до почетка рада колоније-15.09.2009. Време индивидуалног и заједничког рада колоније је од 22.09.2009 до 25.09.2009. по програму рада.

Трошкови колоније:
-пријава 100 Еура (или динарска противредност за учеснике из Србије)
-рад колоније 500 Еура - смештај се може обезбедити у Хотелу "Радмиловац", Београд

Могућности Иновационе лабораторије Система ДЦ 90 достављају су у посебном документу који се накнадно доставља. Пријаве се шаљу на Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Место одржавања колоније је: Систем ДЦ 90, Смедеревски пут бр.19, Ритопек, Београд Тел. +381 11 2835235 и 2836044

Званични језик колоније је српски и руски

План и програм рада прве летње иновационе колоније:
Понедељак, 21.09.2009.
Долазак учесника и смештај Преузимање материјала и упознавање са програмом и планом рада колоније

Уторак, 22.09.2009. у 12,00 час
Проф. Др Драгослав Шумарац, дипл.инж.грађ,
Одабрана поглављаиз механике лома

Проф. Др Љубомир Ташков, дипл.инж.грађ., Проф. Др Лидија Крстевска, дипл.инж.грађ.,
Експерименталне методе динамичког тестирања објеката у лабораторији и на самим објектима. Анализа и презентација резултата тестирања. Најновији трендови и приступи у свету кодзаштитеисторијскихобјеката.

Проф. Др Седмак Стојан, дипл. инж.
Неки аспекти замораматеријала

Проф. Др Трифун Паскалов, дипл.инж.
Специјална ппоглавља из динамике конструкција и управљање пројектима у сеизмичком инжињерству

Проф. Др Златко Маглајић, дипл.инж.
Динамика конструкција са специфичним аспектима приступа у грађевинској пракси

Зоран Петрашковић, дипл.инж.грађ.,
Иновације урађаја и опреме у грађевинарству од истраживања, тестирања, израде модела и прототипова до примене
Гордана Даниловић-Грковић,
Предузећа заснована на иновацијама.

Среда, 23.09.2009. По програму свечаног отварања са тестирањем модела
Од 12,00 часова до 20,00 часова

Четвртак, 24.09.2009. 10,00-15,00, Инкубаторски Центар техничких факултета у Београду. Мисија и циљ Инкубаторског Центра. Приказ успешних пројеката реализованих у земљи и иностранству. Приказ иновација и пројеката Система ДЦ 90 реализованих на четири континента.

Петак 25.09.2099. 10,00-20,00, Иновациони центар Систем ДЦ90 - Лабораторије у Ритопеку
Технологија моделирања и тестирања:
Тестирање узорака на замор у раму са актуатором
Тестирање узорака Дампера HQL f16 mm. за зид хидроелектране Хидроквебека у Канади

Тестирање на вибро платформи:
два модела зидане зграде, као и модела објекта на елементима за базну изолацију. Приказ понашања рамоских структура на платформи са укрућењима, без укрућења и са укрућењима са контролом деформација.

Квазидинамичко тестирање Дампера ДЦ 90 типпа БАКУ ф 273мм. са дијагоналом л=2300 мм вертикалног укрућења објекта у Азрбејџану.

Алтернативни програм у зависности од интереса (варијантно решење у другом термину предвиђено је за дефинисање концепта за Иновациону колонију 2009-2010)

Субота и недеља, 26 и 27.09.2009.
Путовање бродом Гроцка-Добра

Иновациони Центар Систем ДЦ 90 у Добри на Ђердапу
Анализа и дискусија резултата тестирања
Ђердапска клисура-разгледање клисуре рибарским чамцима и рибља чорба у рибарском кампу Зидинац.
Иновациони Центар Систем ДЦ 90 у Добри на Ђердапу
Израда тестова о ефиктима и резултатима колоније. Додела диплома и сертификата о завршеном курсу специјалистичке обуке.
27.09.2009. 16,00 Повратак за Београд

Учесницилетње колоније:

Учесници по посебном програму: Србија (2), Азербејџан (2), Босна и Херцеговина (3), Црна Гора (3), Македонија (2) и остали учесници по пријави Учесници могу учествовати у целом програму школе или у одабраним унапред договореним целинама.

Места одржавања колоније:
Иновациони Центар Систем ДЦ 90 у Ритопеку-Београд
(Лабораторија за моделска динамичка испитивања; виброплатформа 800х2400 мм, рам 800х2600 мм. са актауторм +-20кN, +-30мм., f<15 Hz и вертикални зид 2800 мм са акуатором и Рам 1000х6000 мм. са пресама за квазидинамичка испизивања силама до 5000 кN и померањима до 535 мм.)

Иновациони Центара Систем ДЦ 90 у Ритопеку-Београд
Летњи отворени амфитеатар 120 м2 са парком и канцерарија за састанке 54 м2

Иновациони Центар Систем ДЦ 90 у Добри на Ђердапу
Канцеларија 80 м2 и отворени простор под кошем.
Инкубаторски центар техничких факултета у Београду,
Сала за састанке 50 м2

Смештај учесника:
Хотел "Радмиловац", Београд, једнокреветна соба 3.400,00 дин., двокреветна соба 5.100,00 дин.
Апартмани Иновационог Центра у Заклопачи,
Кућа у викенд насељу Гроцка
У кућама за сеоски туризам у Добри током рада колоније на Ђердапу. Пун пансион 18 Еура по особи.

Туристичкки програм:

-Праисторијско неолитско насеље Винча на Дунаву,
-Праисторијско неолитско насеље Лепенски Вир на Ђердапу,
-Најдубљи речни вир у Европи
-Госпођин вир на Дунаву 82,5 м.
-Рибарски камп Зидинац на Дунаву-алсака чорба.
-Излет бродом, реком Дунав од Гроцке до Добре (100км.)
-Разгледање Смдеревске средњовековне тврђаве Јерина и Голубачки Град , Римских утврђења Виминацијум и Чезава и туристичког комплекса Сребрно језеро.
-етнографска поставка Добра и воденица поточара
-пешачења у прелепим пределима Ђердапске клисуре и столетних храстовим шумама.

Организациони одбор: Зоран Петрашковић, Драгана Обреновић, Јасминка Џуклевски Петрашковић, Жарко Петрашковић, Јовановић Славољуб, Добрица Васиљевић