Deseta godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Sunday, 13 March 2011 16:13

 

DESETA GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA

 

Dnevni red


1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini
2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2010. godini
3. Finansijski izveštaj za 2010. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
5. Organizacija DIVK
6. Plan rada u 2011. godini
7. Razno

 

Petak  25. mart 2011.
13:00

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala,
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43