U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk IV PDF Print E-mail
Thursday, 10 March 2011 00:00

 

U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK

Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova

svečana sala Instituta za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


I V

 

»Društvo za integritet i vek konstrukcija« (DIVK) je danas dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sigurnosti i obezbeđenja integriteta konstrukcija, od faze projektovanja do kraja radnog veka konstrukcije.


Današnje udruženje DIVK ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije i  rada  »Društva za integritet i vek konstrukcija«, osnovanog 6. marta 2001. godine, kao stvarni i pravno valjani vlasnik ukupno ostvarenih njegovih dostignuća i sadržaja rada.


Idući u susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini (25. marta 2011.) podsećamo se na osnivačku skupštinu (6. marta 2001.) na kojoj je izabran prvi predsednik, članovi Upravnog odbora, a već na sledećoj sednici DIVK je imenovao predsednike posebnih sekcija koje su tada počele sa radom (za materijale; mehaniku loma i mehaniku oštećenja; zavarene i ostale metalne konstrukcije; betonske konstrukcije; obezbeđenje kvaliteta konstrukcija u izradi i eksploataciji; proračun čvrstoće i numeričke metode; ponašanje konstrukcija u eksploataciji; sigurnost i pouzdanost konstrukcija, kao i za procenu veka konstrukcija). U prilogu dajemo reprint prvih dokumenata DIVK iz 2001, koji uključuje odluke o sastavu Upravnog odbora, Program rada, Statut i Spisak osnivača. Tako je to bilo...