Poziv za sastanak UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 07 March 2011 14:24


Poziv za UO DIVK
Sastanak Upravnog odbora

Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u utorak, 8. marta 2010.  u 15:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, seminar 514Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
2.      Pripreme za 10. (jubilarnu) godisnju skupštinu DIVK, zakazanu za 25. mart 2011.
3.      Finalizacija broja 1-2011.  časopisa "Integritet i vek konstrukcija" (IVK)
4.      Članarina DIVK u 2011. (predlog za skupštinu)
5.      Tekuća pitanja


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak