Predavanje dr. Milana V. Mićunovića PDF Print E-mail
Monday, 07 March 2011 14:07

U ogranizaciji DIVK, u seriji predavanja na temu Thermomehanika viskoplastičnosti – osnove i primena, u četvrtak, 17. februara 2011. godine, dr Milan V. Mićunović održao je prvo predavanje, na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ovo predavanje predstavljalo je prikaz monografije: Thermomechanics of Viscoplasticity – Fundamnetals & Applications, koju je izdao Springer 2009. godine.

U okviru prezentacije o monografiji: THERMOMECHANICS OF VISCOPLASTICITY, predavač je prikazao deo koji se odnosi na viskoplastičnost polikristala. Praktična primena ovih rezultata bi mogla da  bude proračun rezidualnih napona zavarene ploče od polikristala

Prilozi:
DIVK MFBG feb 2011 a.pdf
DIVK MFBG feb 2011 b.pdf