U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk III PDF Print E-mail
Thursday, 24 February 2011 00:00

U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK

Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova

svečana sala Instituta za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


I I I

Idući u susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini DIVK, potsećamo članove DIVK koji nisu platili članarinu za 2010. godinu, da to mogu da učine do sednice skupštine (25. marta2011.) da time steknu pravo aktivnog učešća u radu skupštine DIVK − pravo glasanja, odnosno odlučivanja i sl.

Uplatu zaostale članarine za 2010. godinu, članovi DIVK mogu platiti preko svoje firme ili institucije ili lično, uplatom na
tekući račun DIVK broj: 245-0096782701024-23 (Agrobanka);
svrha uplate: članarina DIVK za 2010. godinu.

Redovna godišnja članarina iznosi 2000.- dinara i uključuje besplatne primerke stručnog časopisa „Integritet i vek konstrukcija”, koji izlazi kvartalno, besplatna ili sa povlašćenom cenom druga izdanja stručnih publikacija i učešća na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu itd.

Za članove DIVK koji žele da budu i članovi „Evropskog udruženja za integritet konstrukcija” (ESIS) preko DIVK, godišnja članarina iznosi: 3000.-

Odlukom Upravnog odbora DIVK od 26. oktobra 2010.godine, članarina je smanjena za penzionere i iznosi 1440.-, kao i za studente, za koje iznosi 800.- dinara za čitavu godinu.

Za ponovno izdavanje računa, ukoliko je potrebno, možete se obratiti na imejl: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili na telefone: (011) 3302346 i (063) 28 78 95 (kontakt lice: Milica Tošić, gen. sekretar DIVK).