U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk II PDF Print E-mail
Friday, 11 February 2011 00:00

U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK

Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova

svečana sala Instituta za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


II

Ovom prilikom podsećamo na uspešnu saradnju DIVK sa Evropskim udruženjem za integritet i vek konstrukcija (European Structural Inegrity Society) − ESIS od samog osnivanja DIVK 2001. godine, ali i skoro dve ranije decenije naučne i stručne komunikacije u razvoju primene mehanike loma u rešavanju praktičnih problema sigurnosti konstrukcija u eksploataciji i obezbeđenja njihovog projektovanog veka.

Prepoznatljiv doprinos razvoju saradnje DIVK i ESIS dao je profesor Stojan Sedmak, osnivač DIVK i njegov predsednik od 2001 do 2007. godine. Veliki broj članova DIVK aktivno je učestvovao u radu evropskih konferencija, odnosno međunarodnih kongresa o lomu, koje su u ovih nekoliko decenija održane pod okriljem ESIS. Danas su šezdeset pet članova DIVK − članovi ESIS preko DIVK.

Prošle godine (2010) Komisija ESIS je dodelila priznanje ESIS za izuzetan doprinos u oblasti razvoja i primene mehanike loma u oceni integriteta konstrukcija za dva istaknuta čalna DIVK i ESIS, profesora Stojana Sedmaka i profesora Dragoslava Šumarca.

Idući u susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini DIVK, objavljujemo aktuelni spisak članova DIVK koji su i članovi ESIS preko DIVK.