U susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini divk PDF Print E-mail
Monday, 24 January 2011 17:52

U SUSRET 10. (JUBILARNOJ) GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DIVK

Petak, 25. mart 2011. u 13:00 časova

svečana sala Instituta za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43


Prošlo je 10 godina od osnivanja »Društva za integritet i vek konstrukcija« (DIVK) i časopisa »Integritet i vek konstrukcija«, sa ciljem da doprinese razvoju praktične primene teorije mehanike loma i popularizaciji ove naučne oblasti.

Ostvarenje sigurnosti i pouzdanosti konstrukcija u eksploataciji i produženje njihovog projektnog veka, odnosno obezbediti preventivu u pogledu havarija i otkaza, naročito kada oni mogu da ugroze životnu sredinu; unaprediti nivo obrazovanja i izdavačku delatnost u ovoj oblasti − bili su i ostali osnovni ciljevi DIVK.

Radi ostvarivanja ovih ciljeva DIVK je organizovao, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama više naučnih konferencija na lokalnom i međunarodnom nivou, škole mehanike loma, savetovanja, seminare i druge stručne skupove za svoje članove i druge učesnike, objavio odgovarajuće monografije i druge štampane materijale, a sa ponosom ističe redovno izlaženje iz štampe (tri puta godišnje) časopisa »Integritet i vek konstrukcija«.

Trudićemo se da uspešno nastavimo praksu da sve naše članove i druga zaintersovana lica, o svim aktivnostima DIVK, obaveštavamo redovno putem poboljšanog izdanja našeg web-sajta.

Idući u susret 10. (jubilarnoj) godišnjoj skupštini DIVK, objavljujemo spisak svih registrovanih članova DIVK.