Nova organizacija rada PDF Print E-mail
Wednesday, 19 January 2011 15:45

Radi efikasnijeg rada u DIVK-u su na snazi, odlukom UO na predlog predsednika udruženja, prof. dr Aleksandra Sedmaka, nova zaduženja:

  • funkciju predsednika Skupštine udruženja obavlja dr Ljubica Milović;
  • poslove generalnog sekretara mr Milica Tošić;
  • o web-sajtu brine dr Igor Svetel;
  • o evidenciji članova i bazi podataka dr Ivana Ivanović.