DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

 

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 2, 2022

 

Poziv za godišnju skupštinu PDF Print E-mail
Friday, 05 June 2020 18:20

DRUŠTVO ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA
„PROF. DR STOJAN SEDMAK“19. godišnja skupština DIVK

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,
petak, 12.6.2020. god. u 13 h

 

 


Dnevni red (13-13.45 h)

1. Izvestaj Upravnog odbora o radu u period od 6.4.2019-12.6.2020.
2. Finansijski izveštaj za 2019.
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2019. godini
5. Plan rada u 2020.god.
6. Promocija brojeva 2,3 iz 2019. god. časopisa „Integritet i vek konstrukcija“
7. Razno, tekuća pitanja

Predavanje (13.45-14.15 h):

Prof. dr Aleksandar Grbovic “Simulacija rasta prsline duz nepravih putanja”

Koktel (14.15 – 15 h)Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak