DIVK je, u ime Srbije, dobio predsednika ESISa

 

28.6.2022, ESIS Council je aklamacijom izabrao Aleksandra Sedmaka za predsednika!

 

Izašao je novi broj časopisa IVK - No 2, 2022

 

ECF23 odložen za 2022. godinu PDF Print E-mail
Thursday, 26 March 2020 12:31

 

ECF23 odložen za 2022. godinu, ove godine 1st Virtual ECF u isto vreme - za detalje pogledati:

www.vecf1.eu