Godišnja konferencija DIVK PDF Print E-mail
Sunday, 09 December 2018 18:50

 

GODIŠNJA KONFERENCIJA DIVK
Posvećena 80. rođendanu prof. Jove Jarića


14.12.2018. petak u 12 h


Mašinski fakultet, sala 513, Kraljice Marije 16, Beograd


12 h Uvodna reć – Aleksandar Sedmak, predsednik DIVK
12.10 - 12.30 Dragoslav Kuzmanović, zašto treba znati mehaniku (loma)
12.30 – 13.00
Jovo Jarić, zašto treba znati matematiku - sećanje na Mihajla Petrovića Alasa
13.00 – 13.30 Vladan Đorđević, zašto treba znati i mehaniku i matematiku - sećanje na Milutina Milankovića
13.30 – 14.00 Pauza za kafu
14.00 – 14.30
Aleksandar Sedmak, Teorijski aspekti mehanike loma
14.30 - 15.00 Aleksandar Grbović, Numerička simulacija rasta prsline
15.00 – 15.30 Simon Sedmak, Eksperimentalno istraživanje rasta prsline
15.30 Zašto treba znati mehaniku kontinuuma, bilo fluida, bilo čvrstog tela (koktel)