XVII redovna godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 07 November 2018 00:00

DRUŠTVO  ZA  INTEGRITET  I  VEK  KONSTRUKCIJA
„PROF. DR STOJAN SEDMAK“XVII redovna  godišnja  skupština  DIVK

 

9. novembar 2018. godine, 13:30 h
Mašinski fakultet, sala 513, V sprat,
Beograd, Kraljice Marije 16

 

 


Dnevni red

1.    Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2017. godini
2.    Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2017. godini
3.    Finansijski izveštaj za 2017. godinu
4.    Izveštaj Nadzornog odbora
5.    Organizacija rada DIVK, članstvo i članarina
6.    Plan rada u 2019. godini
7.    Razno

Nastavak rada skupštine DIVK biće posvećen 80-tom rodjendanu prof. Jove Jarića(14.10.1938),
sećanju na našeg osnivača, prof. Stojana Sedmaka (9.11.1929-2.11.2014) kroz priču o ECF22, i promociji časopisa Integritet i vek konstrukcija.Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak