Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 27 March 2017 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija “Prof. dr Stojan Sedmak“  (DIVK)

održaće se u u petak, 7. aprila 2017. godine u 12:00h
u Institutu za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Predlog Dnevnog reda XVI redovne godišnje skupštine DIVK.
3.      Predlog odluka GS po Dnevnom redu
4.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak