Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 13 March 2017 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u u sredu, 15. marta 2017. u 15:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Plan rada U 2017.
3.      Priprema redovne godišnje skupštine DIVK 2017
4.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak