Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 08 September 2016 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u ponedeljak, 12. septembra 2016. u 16:30 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat, sala #512


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Učešće DIVK na konferencijama (ECF21 - izvestaj, ICF14 i dr. -  nagovestaj), organizacija ECF22
3.      DIVK konferencija - 15 godina rada DIVK (9.11), poseta predsednika ESIS Lesli Benks-Sils (23.11)
4.      Priprema časopisa "Integritet i vek konstrukcija" broj 2/2016
5.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak