XV redovna godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 20 May 2015 12:55

DRUŠTVO  ZA  INTEGRITET  I  VEK  KONSTRUKCIJA

„PROF. DR STOJAN SEDMAK“XV redovna  godišnja  skupština  DIVK

 

Ponedeljak, 9. maj 2016. godine, 14:00h
Institut za ispitivanje materijala, Svečana sala
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

 

 


Dnevni red

1.    Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2015. godini
2.    Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2015. godini
3.    Finansijski izveštaj za 2015. godinu
4.    Izveštaj Nadzornog odbora
5.    Organizacija rada DIVK, članstvo i članarina
6.    Plan rada u 2016. godini
7.    Razno

 

U nastavku skupštine DIVK održaće sepromocija monografije

Mehanika loma interfejsa dva materijala

autora: Jelene Djoković i Ruzice Nikolić

i

predavanje:
Miodrag Pavišić

VREMENSKA FUNKCIJA OŠTEĆENJA I PROCENA RIZIKA DOSTIZANJA GRANIČNOG STANJA KONSTRUKCIJE

 Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak