Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 19 April 2016 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 21.aprila 2016. u 16:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Plan rada u 2016.
3.      Priprema redovne godišnje skupštine DIVK 2016
4.      Časopis “Integritet i vek konstrukcija” – finalizacija broja 1/2016 i priprema 2/2016
5.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak