Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 08 December 2015 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 10. decembra 2015. u 16:00 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu, V sprat


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Izveštaj sa ExCo ESIS (A. Sedmak)
3.      Plan rada DIVK za 2016.
4.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak