Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Tuesday, 14 April 2015 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 16. aprila 2015. u 14:30 časova
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO
2.      Izveštaj sa sastanka ESIS (A. Sedmak).
3.      Dogovor o redovnoj godišnjoj skupštini DIVK u 2015 godini.
4.      Konferencija u Temišvaru od 3-6. Juna 2015.
5.      Priprema časopisa Integritet i vek konstrukcija.
6.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak