Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 11 February 2015 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 12. februara 2015. u 16:30 časova,
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Dogovor o Planu rada u 2015 godini.
3.      Priprema časopisa Integritet i vek konstrukcija broj 1/2015.
4.      Tekuća pitanja. 


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak