Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Sunday, 09 November 2014 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u sredu, 12. novembra 2014. u 17:00 časova,
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Dogovor o Komemorativnoj sednici DIVK posvećenoj prof dr. Stojanu Sedmaku, osnivaču i prvom predsedniku DIVK, zakazanoj za petak, 14.11.2014. u IMS u 13:00.
3.      Dogovor o Godišnjoj skupštini DIVK zakazanoj za 14.11.2014.
4.      Tekuća pitanja. 


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak