Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 06 October 2014 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u utorak, 7. oktobra 2014. u 17:00 časova,
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Izveštaj o konferenciji NT2F14.
3.      Časopis IVK – priprema broja 2/2014.
4.      Priprema Godišnje skupštine DIVK.
5.      Tekuća pitanja.


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak